Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 27/2015 (M. Of. nr. 919/11.12.2015): Art. 335 („Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale”) alin. (1) și (4) Cod procedură penală

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 27/2015
(M. Of. nr. 919 din 11 decembrie 2015)
Complet DCD/P Cod procedură penală Art. 335 alin. (1) și (4) Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în urma infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 și urm. din Codul de procedură penală, cât și în cazul infirmării dispuse din oficiu

 

În M. Of. nr. 919 din 11 decembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 27/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanța procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate și se dispune infirmarea ordonanței procurorului și redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 335 („Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale”) Codul de procedură penală

(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluția constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanța și dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispozițiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanța și dispune redeschiderea urmăririi penale.

(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile stabilite conform art. 318 alin. (3), procurorul revocă ordonanța și dispune redeschiderea urmăririi penale.

(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității. Judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului și a suspectului sau, după caz, a inculpatului, asupra legalității și temeiniciei ordonanței prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.

(5) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală, redeschiderea urmăririi penale are loc și atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției și a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispozițiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală”.

 

Punctul de vedere al PÎCCJ

PÎCCJ a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii vizând chestiunea de drept supusă dezlegării, iar opinia parchetului cu privire la aceasta este că dispozițiile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală privind confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale sunt aplicabile atât subsecvent exercitării din oficiu a controlului asupra soluției de netrimitere în judecată, de către procurorul ierarhic superior celui care a emis-o, cât și subsecvent exercitării acestui control la plângerea persoanei îndreptățite conform art. 336 din același cod.

 

Punctul de vedere al Direcției legislație, studii și documentare din cadrul ÎCCJ

Punctul de vedere al Direcției legislație, studii și documentare din cadrul ÎCCJ a fost în sensul că ordonanța procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părții vătămate și se dispune infirmarea ordonanței procurorului de caz și redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situația în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât și „in personam”.

 

Opinia specialiștilor consultați

Punctul de vedere al specialiștilor din cadrul Universității de Vest Timișoara este în sensul că ordonanța procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părții vătămate și se dispune infirmarea ordonanței procurorului de caz și redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situația în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât și „in personam”.

 

Jurisprudență relevantă în cauză

Au fost depuse hotărâri judecătorești ale instanțelor naționale, care, în majoritate au apreciat că ordonanța procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părții vătămate și se dispune infirmarea ordonanței procurorului de caz și redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situația în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât și „in personam”.

 

Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării

Opinia judecătorului-raportor asupra chestiunii de drept supuse dezlegării a fost în sensul că „redeschiderea urmăririi penale prevăzute de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară atât în urma infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 și următoarele din Codul de procedură penală, cât și în cazul infirmării dispuse din oficiu”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 27/2015

Prin Decizia nr. 27/2015, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanța procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate și se dispune infirmarea ordonanței procurorului și redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.

ÎCCJ a stabilit că redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în urma infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 și următoarele din Codul de procedură penală, cât și în cazul infirmării dispuse din oficiu.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 27/2015 (M. Of. nr. 919/11.12.2015): Art. 335 („Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale”) alin. (1) și (4) Cod procedură penală was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.