Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 42/2021 (M. Of. nr. 1009/22.10.2021): Art. 123 alin. (1), (3) şi (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 42/2021

(M. Of. nr. 1009 din 22 octombrie 2021)

Complet DCD  

 

Art. 123 alin. (1), (3) și (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Nu sunt admisibile acțiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menținute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenței pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligațiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.

În M. Of. nr. 1009 din 22 octombrie 2021 a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 42/2021 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 123 alin. (1), (3) și (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că nu sunt admisibile acțiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menținute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenței pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligațiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 123 alin. (1), (3) și (9) din Legea nr. 85/2014

(1) Contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii, art. 1417 din Codul civil nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desființare a contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Prevederile referitoare la menținerea contractelor în derulare și la nulitatea clauzelor de încetare sau accelerare a obligațiilor nu sunt aplicabile în privința contractelor financiare calificate și a operațiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. În vederea creșterii la maximum a valorii averii debitorului, într-un termen de prescripție de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunțe orice contract, închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile implicate. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile de la primire, notificării contractantului, formulată în primele 3 luni de la deschiderea procedurii, prin care i se cere să denunțe contractul; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunțat. Contractul se consideră denunțat:

a) la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării cocontractantului privind denunțarea contractului, dacă administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu răspunde;

b) la data notificării denunțării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.

(…)

(3) Debitorul decade din beneficiul termenului dacă, în primele 3 luni de la data deschiderii procedurii, cocontractantul notifică administratorului judiciar intenția privind denunțarea contractului sau declararea anticipată a exigibilității. Ulterior menținerii contractului, cocontractantul poate solicita rezilierea acestuia pentru culpa debitorului, soluționarea cererii făcându-se de judecătorul-sindic.

(…)

(9) Într-un contract prevăzând plăți periodice din partea debitorului, menținerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să facă plăți restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plăți poate fi formulată cerere de admitere a creanței împotriva debitorului”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 42/2021

Prin Decizia nr. 42/2021, ÎCCJ (Complet DCD) a admis  sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția I Civilă în dosarul nr. 1.187/244/2019 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în interpretarea art. 123 alin. (1), (3) și (9) din Legea nr. 85/2014, „nu sunt admisibile acțiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menținute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenței pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligațiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 42/2021 (M. Of. nr. 1009/22.10.2021): Art. 123 alin. (1), (3) și (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență was last modified: December 21st, 2021 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.