Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 40/2020 (M. Of. nr. 683/31.07.2020): art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și concesiuni

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 40/2020

(M. Of. nr. 683 din 31 iulie 2020)

Complet DCD Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC Art. 53 alin. (1^1) și art. 55 alin. (3) Hotărârea pronunțată în primă instanță în procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanța ierarhic superioară – secția sau completul specializat în litigii cu profesioniști, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.

 

În M. Of. nr. 683 din 31 iulie 2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 40/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în forma în vigoare anterior modificării prin O.U.G. nr. 23/2020.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că hotărârea pronunțată în primă instanță în procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanța ierarhic superioară – secția/completul specializat în litigii cu profesioniști, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 53 alin. (1^1) și art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016

 

„Art. 53

(…)

(1^1) Procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către instanța civilă de drept comun în circumscripția căreia se află sediul autorității contractante.

(…)

Art. 55

(…)

(3) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data sesizării legale a instanței”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 40/2020

 

Prin Decizia nr. 40/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizările conexate formulate de Curtea de Apel București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 3856/3/2019, Curtea de Apel Galați – Secția a II-a civilă în dosarul nr. 11400/231/2018* și Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 4825/118/2018*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile. Astfel, Înalta Curte a stabilit că: „în interpretarea și aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), hotărârea pronunțată în primă instanță în procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanța ierarhic superioară – secția/completul specializat în litigii cu profesioniști, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.”

Pe de altă parte, Înalta Curte a respins, ca inadmisibilă, sesizarea cu privire la normele de drept substanțial aplicabile.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 40/2020 (M. Of. nr. 683/31.07.2020): art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și concesiuni was last modified: septembrie 17th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.