Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 37/2022 (M. Of. nr. 1031/24.10.2022): Art. 147 alin. (1) C. pen. din 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și art. 175 alin. (2) C. pen.

Decizia ÎCCJ

Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 37/2022

 

(M. Of. nr. 1031 din 24 octombrie 2022)

Complet DCD/P Art. 147 alin. (1) C. pen. din 1968;

Art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și art. 175 alin. (2) C. pen.

 Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968.

Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și ale art. 175 alin. (2) din Codul penal.

În M. Of. nr. 1031 din 24 octombrie 2022 s-a publicat Decizia ÎCCJ nr. 37/2022 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal actual sau ale art. 175 alin. (2) din Codul penal actual”.

Astfel, Înalta Curte a statuat că persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968, iar persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și ale art. 175 alin. (2) din Codul penal.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 147 alin. (1) C. pen. din 1968

„Prin «funcționar public» se înțelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145”.

Art. 175 alin. (1) lit. b) C. pen. 

„(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație: (…)

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură”.

Art. 175 alin. (2) C. pen.

„(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 37/2022

Prin Decizia nr. 37/2022, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov, Secția penală prin încheierea de ședință din 11 martie 2022, pronunțată în dosarul nr. 6067/62/2016, și a stabilit că: „Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968.

Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și ale art. 175 alin. (2) din Codul penal”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 37/2022 (M. Of. nr. 1031/24.10.2022): Art. 147 alin. (1) C. pen. din 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și art. 175 alin. (2) C. pen. was last modified: November 7th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.