Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 19/2021 (M. Of. nr. 462/29.04.2021): Art. 59^1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 19/2021

(M. Of. nr. 462 din 29 aprilie 2021)

Complet DCD  Art. 59^1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare Instanța de judecată este competentă să soluționeze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil și în acest caz.

 

În M. Of. nr. 462 din 29 aprilie 2021 a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19/2021 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 59^1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. 9^2 pct. 2 din O.U.G. nr. 81/2011 privind privind unele măsuri de organizare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 219/2012 și art. 235 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că instanța de judecată este competentă să soluționeze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil și în acest caz.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 59^1 alin. (2) raportat la art. 58:

(2)  Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei județene.”

Art. 58

Instanța soluționează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de procedură civilă și în Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească. Pe baza hotărârii judecătorești definitive, comisia județeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desființa.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 19/2021

 Prin Decizia nr. 19/2021, ÎCCJ (Complet DCD) a admis  sesizarea formulată de Tribunalul Suceava – Secția I civilă, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că instanța de judecată este competentă să soluționeze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil și în acest caz.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 19/2021 (M. Of. nr. 462/29.04.2021): Art. 59^1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 was last modified: iulie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.