Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 17/2015: Sintagma „societăţi financiar-bancare” din art. 8 O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (M. Of. nr. 503/8.07.2015)

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 17/2015
(M. Of. nr. 503 din 8 iulie 2015)
Complet DCD/CAF O.U.G. nr. 79/2008
(M. Of. nr. 465 din 23 iunie 2008; cu modif. ult.)
Art. 8 sintagma „societăți financiar-bancare” se referă și la instituțiile financiare, inclusiv la instituțiile financiare nebancare constituite ca societăți comerciale pe acțiuni la care statul este acționar unic sau majoritar

 

În M. Of. nr. 503 din 8 iulie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 17/2015 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept: „Conform art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (M. Of. nr. 465 din 23 iunie 2008; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 (M. Of. nr. 389 din 9 iunie 2009) raportat la prevederile art. 1 și art. 2 din Actul constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, prevăzut în anexa la H.G. nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (rep. M. Of. nr. 132 din 13 februarie 2006; cu modif. ult.) – Actul constitutiv al FNGCIMM –, raportat la art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (M. Of. nr. 259 din 21 aprilie 2009; cu modif. ult.) și la art. 3, art. 7 pct. 10 și pct. 14 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 (M. Of. nr. 480 din 18 iulie 2007; cu modif. și compl. ult.), în forma în vigoare în perioada 2009-2011, prin noțiunea de societăți financiar-bancare legiuitorul a înțeles și instituțiile financiar-nebancare constituite ca societăți comerciale pe acțiuni, la care statul este acționar unic sau majoritar?”.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 8 O.U.G. nr. 79/2008

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări, precum și societății comerciale «Fondul Proprietatea» – S.A.”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale

Din analiza jurisprudenței transmise de curțile de apel în legătură cu chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării au fost constatate aspectele arătate în continuare.

Într-o orientare jurisprudențială, instanța a reținut că prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008, raportat la prevederile O.U.G. nr. 99/2006 și ale Legii nr. 93/2009, se interpretează în sensul că noțiunea de „societăți financiar-bancare” se referă atât la instituțiile financiare (deci inclusiv la instituțiile financiare nebancare), cât și la societățile bancare, astfel că filialele FNGCIMM – IFN intră sub incidența excepției prevăzute de art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008.

Într-o altă orientare jurisprudențială, instanța a reținut că noțiunea de „societăți financiar-bancare” se referă exclusiv la societățile bancare, nu și la instituțiile financiare nebancare, astfel că filialele FNGCIMM – IFN nu sunt exceptate de la aplicarea O.U.G. nr. 79/2008.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 17/2015
Prin Decizia nr. 17/2015, ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 15 ianuarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 7.570/63/2013.

ÎCCJ a stabilit faptul că sintagma „societăți financiar-bancare” din cuprinsul art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, se referă și la instituțiile financiare, inclusiv la instituțiile financiare nebancare constituite ca societăți comerciale pe acțiuni la care statul este acționar unic sau majoritar.

 
 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 17/2015: Sintagma „societăți financiar-bancare” din art. 8 O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (M. Of. nr. 503/8.07.2015) was last modified: octombrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.