Completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (Legea nr. 100/2020)

Actele modificate Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

(M. Of. nr. 440 din 24 mai 2018, cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 100/2020 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

(M. Of. nr. 579 din 1 iulie 2020)

 

introduce: art. 54^1

 

În M. Of. nr. 579 din 1 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 100/2020 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm completarea adusă respectivului act normativ.

 

Art.  54^1 din Legea nr. 51/1995

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 54, se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:

„(1) Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât și în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfășoare prin mijloace electronice.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), cvorumul va fi stabilit în raport cu numărul total al membrilor baroului care și-au exprimat opțiunea de vot, cu respectarea dispozițiilor art. 53 și art. 54 alin. (2), (21) și (22), după caz.

(3) Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conține garanții cu privire la securitatea și corectitudinea procesului de vot și de respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.”

 
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Legea nr. 100/2020) was last modified: septembrie 17th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.