Codul penal – modificări (Legea nr. 193/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul penal
(M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 193/2017
(M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017)

– modifică: art. 301; art. 308 alin. (1)

În M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 193/2017.

Art. 301 din Codul penal (modificată prin Legea nr. 193/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 301 prevedea faptul că:

„Art. 301

Conflictul de interese

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 301 dispune următoarele:

„Art. 301

Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situații:

a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta”.

Art. 308 alin. (1) din Codul penal (modificată prin Legea nr. 193/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 308 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 308

Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

(1) Dispozițiile art. 289–292, 295, 297–301 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 308 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 308

(1) Dispozițiile art. 289 – 292, 295, 297 – 300 și art. 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul penal – modificări (Legea nr. 193/2017) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.