Neconstituționalitate: Art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii cu privire la suspendarea CIM din inițiativa angajatorului (M. Of. nr. 431/17.06.2015)

Decizia CCR Actul normativ Articol
D.C.C. nr. 279/2015
(M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015):
neconstituționalitate
Codul muncii Art. 5 alin. (1) lit. b) teza I

 

În M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 279/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul muncii.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 52 alin. (1) lit. b) Codul muncii prevede: „(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: […]

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești”.

 

D.C.C. nr. 279/2015

Prin Decizia nr. 279/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 1.824/111/2014 al Tribunalului Bihor – Secția I civilă și a constatat că dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii sunt neconstituționale.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 279/2015

Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul muncii, excepție ridicată în același dosar al Tribunalului Bihor – Secția I civilă.

DOWNLOAD NEWS ARTICLE

Neconstituționalitate: Art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii cu privire la suspendarea CIM din inițiativa angajatorului (M. Of. nr. 431/17.06.2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.