Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 37/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 

(republicată M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011)

 

O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 

(M. Of. nr. 474 din 6 mai 2021)

 

– modifică: art. 17 alin. (4), art. 119 alin. (2), art. 241;

– introduce: art. 17 alin. (4^1).

În M. Of. nr. 474 din 6 mai 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

Art. 17 alin. (2)

Vechea reglementare

„(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei postului pentru salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal”.

 

Art. 17 alin. (41)

Noua reglementare

La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului”.

 

Art. 119 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia”.

Noua reglementare 

La articolul 119, alineatul (2) se modifică și va avea cu următorul cuprins:

„(2) Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia”.

 

Art. 241

Vechea reglementare

„Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz”.

Noua reglementare

Articolul 241 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu excepția microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 37/2021) was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.