Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 130/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 

(M. Of. nr. 345 din 18 mai 2021)

O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

(M. Of. nr. 1202 din 18 decembrie 2021)

 

– introduce: art. 164 alin. (2^1), (2^2).

În M. Of. nr. 1202 din 18 decembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre care se numără și Codul muncii.

Art. 164 alin. (2^1) și (2^2)

Noua reglementare

După alineatul (2) al articolului 164 se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

„(21) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(22) Prevederile alin. (21) se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni”.

 

Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 130/2021) was last modified: ianuarie 7th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.