Codul fiscal – modificări (Legea nr. 111/2018)

Abstract

  In May 2018, several amendments were brought to the Fiscal Code, as well as to the
Methodological Norms for the application of the Fiscal Code.
Furthermore, other regulations were amended, among which we mention: Law no. 97/2018 on
certain protection measures of the victims of crime, Law no. 254/2013 on the execution of
punishments and custodial measures ordered by the court in criminal proceedings, Framework-law
no. 153/2017 on the remuneration of staff paid from public funds.
Moreover, in May 2018, Law no. 51/1995 for the organization and practice of the lawyer’s
profession was republished in the Official Journal. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(M. Of. nr. 422 din 17 mai 2018)

modifică: art. 456 alin. (1) lit. t), art. 464 alin. (1) lit. t), art. 469 alin. (1) lit. b);

introduce: art. 456 alin. (6), art. 464 alin. (6), art. 469 alin. (6).

În M. Of. nr. 422 din 17 mai 2018, s-a publicat Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea nr. 111/2018 aduce modificări, dar și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 456 („Scutiri”) alin. (1) lit t) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 111/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 456 alin. (1) lit. t) prevedea:

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

(…)

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin. (1), lit. t) se modifică și va avea următorul conținut:

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

(…)

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;”.

 

Art. 456 („Scutiri”) alin. (6) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 111/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 456 alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative”.

 

Art. 464 („Scutiri”) alin. (1) lit t) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 111/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 464 alin. (1) lit. t) prevedea:

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

(…)

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (1), lit. t) se modifică și va avea următorul conținut:

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

(…)

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;”.

 

Art. 464 („Scutiri”) alin. (6) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 111/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 464 alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative”.

 

Art. 469 („Scutiri”) alin. (1) lit b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 111/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 469 alin. (1) lit. b) prevedea:

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

(…)

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 469 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

(…)

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere șiîntreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.

 

Art. 469 („Scutiri”) alin. (6) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 111/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 469 alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 111/2018) was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.