Codul de procedură penală – modificări (O.U.G. nr. 70/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură penală O.U.G. nr. 70/2016
(M. Of. nr. 866 din 31 octombrie 2016)
modifică: art. 434 alin. (1);art. 437 alin. (1) lit. a) și d); art. 439 alin. (41); art. 440 alin. (2)
– abrogă: art. 436 alin. (2)
introduce: art. 439 alin. (6); art. 440 alin. (5)

În M. Of. nr. 866 din 31 octombrie, a fost publicată O.U.G. nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (punându-se astfel în acord textul Codului cu Deciziile Curții Constituționale nr. 540/2016, respectiv 432/2016).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală prin O.U.G. nr. 70/2016.

Art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 434 alin. (1) prevedea faptul că pot fi atacate cu recurs în casație deciziile pronunțate de curțile de apel, ca instanțe de apel, cu excepția deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 434 alin. (1) stabilește următoarele:

Art. 434

(1) Pot fi atacate cu recurs în casație deciziile pronunțate de curțile de apel și de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanțe de apel, cu excepția deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor”.

 

Art. 436 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 436 alin. (2) dispunea faptul că inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente pot formula cerere de recurs în casație numai prin intermediul unui avocat care poate pune concluzii în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 436 alin. (2) Abrogat.

 

Art. 437 alin. (1) lit. a) și d) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 437 alin. (1) lit. a) și d) prevedeau faptul că cererea de recurs în casație se formulează în scris și va cuprinde:
a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părții, numele, prenumele și domiciliul profesional al avocatului sau, după caz, numele și prenumele procurorului care exercită recursul în casație, precum și organul judiciar din care acesta face parte;
(…)
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casație și/sau semnătura avocatului.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 437 alin. (1) lit. a) și d) dispun următoarele:
a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părții ori, după caz, numele și prenumele procurorului care exercită recursul în casație, precum și organul judiciar din care acesta face parte;
(…)
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casație”.

 

Art. 439 alin. (41) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 439 alin. (41) prevedea faptul că în cazul în care cererea de recurs în casație nu este formulată prin intermediul unui avocat care poate pune concluzii în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție sau este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2), președintele instanței sau judecătorul delegat de către acesta restituie părții, pe cale administrativă, cererea de recurs în casație.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 439 alin. (41) stabilește următoarele:

(41) În cazul în care cererea de recurs în casație este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2), președintele instanței sau judecătorul delegat de către acesta restituie părții, pe cale administrativă, cererea de recurs în casație”.

 

Art. 439 alin. (6) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

 

Noua reglementare

La art. 439, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 439 alin. (6) dispune următoarele:

(6) În cazul recursurilor în casație declarate împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca instanță de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în cazul recursurilor în casație declarate împotriva deciziilor pronunțate de completele de 5 judecători, ca instanțe de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul completelor de 5 judecători”.

 

Art. 440 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 440 alin. (2) stabilea faptul că dacă cererea de recurs în casație nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispozițiile art. 434,art. 436 alin. (1), (2) și (6), art. 437 și 438, instanța respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casație.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 440 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Dacă cererea de recurs în casație nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispozițiile art. 434, art. 436 alin. (1) și (6), art. 437 și art. 438, instanța respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casație”.

 

Art. 440 alin. (5) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 70/2016)

 

Noua reglementare

La art. 440, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 440 alin. (5) stabilește următoarele:

(5) În cazul recursurilor în casație declarate împotriva deciziilor pronunțate de completele de 5 judecători, ca instanțe de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casație în condițiile prevăzute în alin. (1)-(4) trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul de procedură penală – modificări (O.U.G. nr. 70/2016) was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.