Codul civil – modificări (Legea nr. 17/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul civil
(M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011)
Legea nr. 7/2017
(M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017)
modifică: art. 2.445 alin. (1)

În M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului civil prin Legea nr. 17/2017.

Art. 2.445 alin. (1) din Codul civil (modificat prin Legea nr. 17/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2.445 alin. (1) prevedea faptul că:

„(1) Vânzarea bunurilor mobile ipotecate se poate face numai în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie. Cererea de învestire întrerupe prescripția dreptului de a obține executarea silită”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2.445 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 2445

(1) Creditorul ipotecar poate cere instanței încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor atașa documente care atestă existența creanței ipotecare și a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va analiza existența creanței și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate. Introducerea cererii de încuviințare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat întrerupe prescripția dreptului la acțiune privind obținerea executării silite”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul civil – modificări (Legea nr. 17/2017) was last modified: aprilie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.