Neconstituționalitate: Art. 488^4 alin. (5) Cod procedură penală. Soluţionarea contestației prin încheiere, în camera de consiliu, fără participarea părţilor şi a procurorului (M. Of. nr. 538/20.07.2015)

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 423/2015
(M. Of. nr. 538 din 20 iulie 2015)
Cod procedură penală Art. 4884 alin. (5) Soluția legislativă potrivit căreia contestația privind durata procesului penal se soluționează „fără participarea părților și a procurorului” este neconstituțională
Legea nr. 255/2013 Art. 105 Dispozițiile art. 105 sunt constituționale în raport cu criticile formulate

 

În M. Of. nr. 538 din 20 iulie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 423/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4884 alin. (5) din Codul de procedură penală și ale art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 4884 („Procedura de soluționare a contestației”) alin. (5) Cod procedură penală

Contestația se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, fără participarea părților și a procurorului”.

Art. 105 din Legea nr. 255/2013

Dispozițiile art. 4881-4886 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, referitoare la contestația privind durata rezonabilă a procesului penal, se aplică numai proceselor penale începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010”.

 

D.C.C. nr. 423/2015

Prin Decizia nr. 423/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4884 alin. (5) Cod procedură penală, excepție ridicată în Dosarul nr. 31.677/212/2014 al Judecătoriei Constanța – Secția penală și a constatat că soluția legislativă potrivit căreia contestația privind durata procesului penal se soluționează „fără participarea părților și a procurorului” este neconstituțională.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 423/2015

Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate în același dosar și a constatat că dispozițiile art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

Opinie separată

Cu privire la excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 4884 alin. (5) din Codul de procedură penală există și o opinie separată, potrivit căreia, respectiva excepție de neconstituționalitate trebuia respinsă și trebuia constatat că dispozițiile menționate sunt constituționale, în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 488^4 alin. (5) Cod procedură penală. Soluționarea contestației prin încheiere, în camera de consiliu, fără participarea părților și a procurorului (M. Of. nr. 538/20.07.2015) was last modified: octombrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.