Neconstituţionalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic (M. Of. nr. 539/20.07.2015)

Decizia CCR Act normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 485/2015
(M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015):
neconstituționalitate
Cod procedură civilă Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic

 

În M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 485/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 13 („Dreptul la apărare”) alin. (2) teza a II-a Cod procedură civilă

Părțile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condițiile legii. În recurs, cererile și concluziile părților nu pot fi formulate și susținute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soț ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licențiată în drept”.

Art. 84 („Reprezentarea convențională a persoanelor juridice”) alin. (2) Cod procedură civilă

La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condițiile legii”.

Art. 486 („Cererea de recurs”) alin. (3) Cod procedură civilă

Mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e), precum și cerințele menționate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Dispozițiile art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (3) și ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile”.

 

D.C.C. nr. 485/2015

Prin Decizia nr. 485/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Curtea de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal, din oficiu, și, respectiv, de unitatea administrativ-teritorială Comuna Moșnița Nouă, prin primar, în dosarele nr. 5.367/30/2013 și nr. 6.964/30/2013, de unitatea administrativ-teritorială Comuna Moșnița Nouă în dosarele nr. 5.370/30/2013 și nr. 5.387/30/2013 ale Curții de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal și, respectiv, de Curtea de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal, din oficiu, în dosarul acestei instanțe nr. 11.801/30/2013 și a constatat că dispozițiile art. 13 alin. (2) teza a II-a, ale art. 84 alin. (2), precum și ale art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic (M. Of. nr. 539/20.07.2015) was last modified: octombrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.