Teodora Elena Zaldea

Este doctorand în științe juridice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.