Angela Tatu

Angela Tatu

Este este doctor în drept și lector universitar dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Experiența profesională:

2002 - prezent Lector Univ. 1 decembrie 1918 Alba Iulia
2002 - 2009 Lector Universitatea L. Blaga Sibiu
2002 - 2007 Lector, Univ. L. Blaga Sibiu – Alma Mater, Univ. G. Bariţiu Braşov, Univ. Româno-Germană Sibiu
2000 - prezent Avocat Baroul Sibiu
2000 Titlul de doctor in cadrul Universitatii A. I. Cuza Iasi
1998 - 2001 Asistent Univ. 1 decembrie 1918 Alba Iulia, Univ. L. Blaga Sibiu, Univ. Româno-Germană Sibiu
1995 - 1997 Preparator univ. 1 decembrie 1918 Alba Iulia, Univ. L. Blaga Sibiu, Univ. AISTEDA Alba Iulia, Univ. Româno-Germană Sibiu
1995 - 1999 Procuror Parchetul dpl Judecatoria Sibiu

Cărţi, cursuri şi manuale universitare:

1. Exercitarea funcției de învinuire în procesul penal, Edit. Risoprint, Cluj, 2009 (autor);
2. Drept procesual penal, Partea Specială, Edit. Risoprint, Cluj, 2009 (coautor);
3. Drept penal, Partea Generală, Edit. Risoprint, Cluj, 2008, 2007 (autor);
4. Curs selectiv de licenţă, Drept penal, Editura Risoprint, Cluj, 2005, (coautor);
5. Drept penal, Partea Generală, Vol. I, Editura „Burg”, Sibiu, 2004, (autor);
6. Drept penal, Partea Generală, Vol. II, Editura „Burg”, Sibiu, 2004 (autor);
7. Tratat de drept procesual penal, Editura „All Beck”, Bucureşti, 2001, reeditat în 2003 (coautor);
8. Drept procesual penal, Partea Specială, vol. II, Editura „Omnia Uni” Braşov, 1999 (coautor);

Studii publicate în ţară şi străinătate în reviste de specialitate şi la conferinţe:

1. Cheltuielile judiciare în cazul săvârşirii unor infracţiuni de către infractorii minori, Revista Pro Lege nr. 1/1996, Revista de Drept Penal nr. 2/1996;
2. Momentul constituirii părţii vătămate ca parte civilă în procesul penal, Revista Dreptul nr. 12/1998 şi Revista de Drept Penal nr. 3/1998;
3. Funcţiile procesului penal, Revista Dreptul nr. 11/1999 şi Revista de Drept Penal nr. 1/1999;
4. Procurorul – titular al exerciţiului acţiunii penale – Revista de Drept Penal nr. 4/1999;
5. Funcţia de învinuire în faza de urmărire penală, Revista de Drept Penal nr. 3/1999;
6. Despre convingerea organelor judiciare în procesul penal, Revista de Drept Penal nr. 1/2002 şi Revista Pro Lege nr. 2/2002;
7. Limitele principiului disponibilităţii în procesul penal, Revista Dreptul nr. 2/2002;
8. Limitări discutabile ale dreptului de apărare, Revista de Drept Penal nr. 3/2002;
9. Instituţia prescripţiei în materie contravenţională, Curierul Judiciar, 2004;
10. Limitări discutabile ale reabilitării de drept, Revista de Drept Penal nr. 2/2008;
11. Indicii temeinice în procesul penal, Revista de Drept Penal nr. 2/2008, (coautor);
12. Limitele controlului ierarhic în Ministerul Public, Revista de Drept Penal nr. 4/2008, (coautor);
13. Unele considerații privind funcția publică în context european, Conferința Internațională *Justiție și Integrare Comunitară*, Universitatea Transilvania Brașov, 2009.
14. Evaziunea fiscala. Reflectii, Conferinta Internationala, Facultatea de Stiinte Economice, Alba Iulia, 2010
15. Reflectii privind activitatea Serviciului de probatiune in procesul penal, Revista Universul Juridic, Dec. 2015, Bucuresti.

Granturi, programe, contracte de cercetare şi formare:

1. Membru în colectivul de cercetare al grantului: Strategia de Dezvoltare a Municipiului Campulung in Context European, Studiu realizat in baza contractului nr. 14044 din 12.06.2009 de cercetare stiintifica intre Institutia Primarului Municipiului Campulung, reprezentata de Calin Ioan Andrei si Institutul National de cercetari Economice al Academiei Romane si Centru Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Sibiu, coordonator principal al proiectului cercetator st.I Baltador Mihai Dumitru.
2. Proiectul de cercetare al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în parteneriat cu Universitatea „ Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu”, Cercetări privind promovarea unor noi abordări investigative şi măsuri legislative în domeniul protejării Patrimoniului Cultural Naţional – PATRIMONIUM”, 2008-2011 Echipa de proiect UAB: Prof.dr. Aug. Lazar (Director), lector dr.Tatu Angela, as. drd. Adrian Tulbure.
3. Proiectul european : „Criminal Investigation and Prosecution of Crimes Affecting the Financial Interests of the Union-the Members States Dimension”, nr. proiect F2R-DRO-PEU-10CRIM condus de Universitatea din Luxemburg, 2010 (co-raportor naţional), Echipa de proiect Romania: Prof.dr. Aug. Lazar, lector dr.Tatu Angela, as. drd. Adrian Tulbure.
4. WACOM Water Competences Model Transfer, Proiect numarul DE/09/LLP-LdV/TOI/147230, Participanti University of Duisburg-Essen (UDE), Germany , 7 parteneri din 4 tari, Germania:Universitatea Duisburg-Essen, Asociația Germană pentru Economia Apei, Grecia: Agro-Know Technologies, Institutul de Educație Tehnologică Atena, Romania: Centrul Regional de Formare Continua pentru Administrația Publică Locală SIBIU, Universitatea Tehnică de Construcții București,Ungaria:VITUKI, Centru de cercetare în domeniul protecției mediului și managementului apei.