Ștefania-Diana Ioniță-Burda

Este consilier juridic, membru al Colegiului Consilierilor Juridici București și asistent universitar la Universitatea Româno-Americană.

Experiență profesională

- septembrie 2006 până în prezent: Consilier juridic în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici București;
- octombrie 1998 până în prezent: Asistent universitar la Universitatea Româno-Americană;
- octombrie 1996 până în octombrie 1998: Preparator universitar la Universitatea Româno-Americană;
- decembrie 1996 până în octombrie 2000: Avocat în cadrul Baroului București.

Educaţie şi formare

- noiembrie 2009 până în iulie 2012: Doctor în Științe juridice, specializare Ordine publică în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;
octombrie 2005 până în iulie 2006: Perfecționare studii post-universitare în cadrul Universității din București;
- octombrie 1991 până în iunie 1996: Licențiat Științe juridice, specializare Drept în cadrul Universității Româno-Americană.

Lucrări științifice relevante

1. Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Dreptul protecţiei mediului, ed. a 4-a, revăzută și adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-26- 0512-4, 262;
2. Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Măgureanu-Poptean George, Ioniţă Gheorghe-Iulian, Zaharie Cristian Giuseppe, Sirb Virginia-Alina, Mitran-Costache Oana-Elena, Dreptul muncii şi protecţiei sociale. Culegere de teste grilă, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-815-3, 133;
3. Zaharie Cristian Giuseppe, Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Drept administrativ - Dreptul mediului: Culegere de speţe, ed. a II-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-129-464-3, 420;
4. Mâzgă Ioan, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Managementul contractelor de achiziție, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2003, ISBN 973-640-006-9, 174;
5. Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Ioniţă Gheorghe-Iulian, Conexiunile criminalităţii ecologice cu criminalitatea afacerilor şi criminalitatea organizată, în „Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie” 1-2/2014, Bucureşti, 2014, ISSN 1545-5624, p. 101-106, 276 pg. (EBSCO/ProQuest);
6. Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Relația dintre mediul fizic și criminalitate, în „Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie” nr. 1-2/2014, Bucureşti, 2014, ISSN 1545-5624, p. 61-69, 276 pg. (EBSCO/ProQuest)6. Ioniţă Gheorghe- Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracțiunilor la  regimul  protecției  mediului,  în  „Revista  de  Drept  Penal”    3/2012,  R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2012, ISSN 1223-0790, p. 49-57, 192 pg. (EBSCO/ProQuest/SSRN);
7. Ioniţă-Burda Ştefania-Diana,    Potential    risks    to    ecological     security,    în „Contemporary Legal Institutions” nr. 6/2014, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, ISSN 2360-3496, p. 222-230, 245 pg. (EBSCO);
8. Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, The indictment of acts which affect the environment in the legislation of the European Union and in the legislation of some european countries, în Revista „Criminal Law Review”, vol II, issue 2, Jul.-Dec. 2012, Universul Juridic Publishing House, ISSN 2248-0528. (EBSCO/ProQuest/SSRN);
9. Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Forme de manifestare a criminalității ecologice, în Revista „Pro Patria Lex”, vol. X, no. 1 (20)/2012, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012, ISSN 1584-3556, p. 273-281, 180 pg. (EBSCO);
10. Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Zaharie Crisitian Giuseppe, Mitran-Costache Oana- Elena, Ecological crisis and economic crisis, Is it a coincidence? (în Revista „Romanian Economic and Business Review”, fall 2011, vol. 6, no. 3), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISSN 1842-2497, p. 151-160, 171 pg. (EBSCO).

  Teza de doctorat: T1. Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Criminalitatea ecologică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, (septembrie) 2012, 411 pg.

  Cărţi publicate

   -Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Dreptul protecţiei mediului, ed. a 4-a, revăzută și adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-26-0512-4, 262 pg.;
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Dreptul protecţiei mediului, ed. a 3-a, revăzută și adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-647-910-3, 468 pg.;
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Dreptul protecţiei mediului, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-127-982-4, 462 pg.;
- Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Măgureanu-Poptean George, Ioniţă Gheorghe- Iulian, Zaharie Cristian Giuseppe, Sirb Virginia-Alina, Mitran-Costache Oana-Elena, Dreptul muncii şi protecţiei sociale. Culegere de teste grilă, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-815-3, 133 pg.;
- Zaharie Cristian Giuseppe, Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Drept administrativ - Dreptul mediului: Culegere de speţe, ed. a II-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-129-464-3, 420 pg.;
- Mâzgă Ioan, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Managementul contractelor de achiziție, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2003, ISBN 973-640-006-9, 174 pg.

Articole/studii publicate

(a) Articole/studii publicate în reviste de specialitate în extenso în reviste de specialitate de circulație internațională

 Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Ioniţă Gheorghe-Iulian, Conexiunile criminalităţii ecologice cu criminalitatea afacerilor şi criminalitatea organizată, în „Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie” nr. 1-2/2014, Bucureşti, 2014, ISSN 1545-5624, p. 101-106, 276 pg. (EBSCO/ProQuest);
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Relația dintre mediul fizic și criminalitate, în „Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie” nr. 1-2/2014, Bucureşti, 2014, ISSN 1545-5624, p. 61-69, 276 pg. (EBSCO/ProQuest);
- Ioniţă  Gheorghe-Iulian,  Ioniță-Burda  Ștefania-Diana,  Romanian  criminal  law and the transposition of Directive 2008/99/EC referring to environment protection through the criminal law, în „Contemporary Legal Institutions” nr. 6/2014, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, ISSN 2360-3496, p. 231-245, 245 pg. (EBSCO/ProQuest/SSRN);
Ioniţă-Burda Ştefania-Diana, Potential risks to ecological security, în „Contemporary Legal Institutions” nr. 6/2014, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, ISSN 2360-3496, p. 222-230, 245 pg. (EBSCO);
- Ioniţă  Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda  Ștefania-Diana, Some issues on the legal protection of computer programs, în Revista „Journal of Information System & Operation management”, vol. 7, no. 1, May 2013, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, ISSN 1843-4711, p. 129-140, 211 pg. (EBSCO/ProQuest);
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracțiunilor la regimul protecției mediului, în „Revista de Drept Penal” nr. 3/2012, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2012, ISSN 1223-0790, p. 49-57, 192 pg. (EBSCO/ProQuest/SSRN);
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, The indictment of acts which affect the environment in the legislation of the European Union and in the legislation of some european countries, în Revista „Criminal Law Review”, vol II, issue 2, Jul.-Dec. 2012, Universul Juridic Publishing House, ISSN 2248-0528. (EBSCO/ProQuest/SSRN);
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Cybercrime Offences. Trends in of the evolution, forms of manifestation and incrimination of this phenomen, în Revista „Journal of Information System & Operation management”, vol. 6, no. 2, December 2012, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, ISSN 1843-4711, p. 332-343, 180 pg. (EBSCO);
Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Forme de manifestare a criminalității ecologice, în Revista „Pro Patria Lex”, vol. X, no. 1 (20)/2012, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISSN 1584-3556, p. 273-281, 180 pg. (EBSCO);
- Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, International and regional organization with attributes and preocupations in preventing and fighting against cybercrime and their main accomplishments, în Revista „Journal of Information System & Operation management” vol. 5, no. 2.1, Special Issue, December 2011, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, ISSN 1843-4711, p. 570-578, 180 pg. (EBSCO);
Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Zaharie Crisitian Giuseppe, Mitran-Costache Oana-Elena, Ecological crisis and economic crisis, Is it a coincidence?, în Revista „Romanian Economic and Business Review”, fall 2011, vol. 6, no. 3, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISSN 1842-2497, p. 151-160, 171 pg. (EBSCO);
- Zaharie Crisitian Giuseppe, Ioniță-Burda Ștefania-Diana, Bălășoiu Anca, The Economic  Continental  Unions  of  the  21th  Crisis  in  Romanian,  în  Revista „Romanian Economic and Business Review”, fall 2010, vol. 5, no. 3, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, ISSN 1842-2497, p. 190-203, 283 pg. (EBSCO).

(b) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară

Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Riscuri potențiale pentru securitatea ecologică și, implicit  pentru  ordinea  publică  și  securitatea  națională  a  României,  în  volumul  „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a VII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, ISSN 2065-5495, p. 277-285, 342 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Sîrb Virginia-Alina, Securitatea ecologică, componentă   a   ordinii   publice   și   securității   naționale,   în   volumul   „Instituţii   juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISSN 2065-5495, p. 366-372, 398 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Principalele instrumente juridice și recomandări cu vocație internațională și regională care conțin reglementări privind protecția mediului, în volumul „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISSN 2065-5495, p. 279- 297, 297 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Considerații generale privind arbitrajul comercial internațional, în volumul „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISSN 2065-5495, p. 271-278, 297 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Aspecte privind securitatea ecologică și criminalitatea ecologică, în volumul „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a IV-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, ISSN 2065-5495, p. 454-474, 620 pg.;
- Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Dreptul fundamental la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, în volumul „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a III-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, ISSN 2065-5495, p. 690-700, 782 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Regimul răspunderii civile în dreptul mediului, în volumul „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană” ed. a III-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, ISSN 2065-5495, p. 701- 707, 782 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, O scurtă radiografie a traficului de droguri în România, în Universitatea Româno-Americană București, A XII-a Sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice; Creșterea competitivității economice în contextul integrării în Uniunea Europeană, ediția a II-a; vol. 4: Secțiunea: Instituții juridice și societatea civilă, 25- 26 mai 2007, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, ISSN 1843-178X, p. 156-159, 334 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Monitorizarea mediului, în Universitatea Româno- Americană (București), Sesiune științifică de comunicări a cadrelor didactice (9; 2004; București), A noua sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitatea Româno-Americană cu participare internaţională, 28-29 mai 2004,  vol 4: Secțiunea: Instituții juridice și societatea civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, ISBN 973-7643-73-9, p. 189-196, 287 pg.

(c) Studii prezentate şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

  - Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniță-Burda Ștefania-DianaPrevenirea şi sancţionarea  unor  fapte  privind  degradarea mediului în contextul noului Cod penal, în „Analele Universității Hyperion. Drept 2013”, Editura Victor, Bucureşti, 2013, ISSN 2344- 181X, p. 153-170, 192 pg.;
Ioniţă-Burda  Ștefania-Diana,  Managementul contractelor  de  achiziție  publică, conform OUG 60/2001, în Studii economice și juridice: Cercetare ştiinţifică: Sesiunea cadrelor   didactice:  Universitatea   Româno-Americană:  mai   2002,   volumul   5:   Secțiunea instituțiile juridice și societatea civilă, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, ISBN 973-628-037-3, p. 306-311, 480 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Sistemul pedepselor conform „Legiuirii Caragea”:  infracțiuni  și  pedepse,  în  Studii  economice  și  juridice:  Cercetare  ştiinţifică: Sesiunea cadrelor didactice: Universitatea Româno-Americană: mai 2002, volumul 5: Secțiunea instituțiile juridice și societatea civilă, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, ISBN 973- 628-037-3, p. 364-374, 480 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Contractul de leasing, Universitatea Româno- Americană (București): Cercetare ştiinţifică. Sesiunea cadrelor didactice (2001, București), vol. 4: Cercetare ştiinţifică. Sesiunea cadrelor didactice: 18-19 mai 2001, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8258-36-7, p. 286-300, 348 pg.;
Ioniţă-Burda Ștefania-Diana, Regimul juridic al vânzării-cumpărării comerciale internaționale, în Universitatea Româno-Americană (București): Cercetare ştiinţifică. Sesiunea cadrelor didactice (2000, București), vol. 2: Cercetare ştiinţifică. Sesiunea cadrelor didactice: 18 mai 2000, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000, ISBN 973-9488-60-9, p. 449-459, 600 pg.

(d) Proiecte de cercetare-dezvoltare

-„Studiu privind îmbunătăţirea activităţii comerciale a societăţii New Victoria Cauciuc SRL şi strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în contextul specific pieţei din România”, contract nr. R742/16.03.2015, SC „New Victoria Cauciuc” SRL – membru în echipa de cercetare.