Monica-Florentina Popa

Este avocat definitiv în cadrul Baroului București și doctor în drept la Universitatea din București, masterat în business administration obținut la Imperial College Management School, University of London.

Publicatii:
• „Tipologiile juridice între pragmatism și ciocnirea civilizațiilor”, apărut în Revista de Drept Public nr. 1/2016, ed. Universul Juridic, București, p. 58-67;
• „Recent Changes to the Rules Governing the Legal Status of Foreign Nationals in Romania”, apărut în ebook CKS 2014, p. 169-179; articol disponibil online la adresa http://cks.univnt.ro/cks_2014.html
• „The Economic Analysis of Law – Will the Romanian Doctrine Finally Catch Up with It?”, apărut în ebook CKS 2013, p. 597- 604; articol disponibil online la adresa http://cks.univnt.ro/cks_2013.html;
• „Brief Overview of the Rules Governing the Conflict of Laws in Succession Matters According to the New Romanian Civil Code”, apărut în ebook CKS 2013, p. 366-273; disponibil online la adresa http://cks.univnt.ro/cks_2013.html;
• „Câteva reflecții asupra evoluției recente a unor trăsături definitorii pentru dreptul englez”, apărut în Revista de Drept Public nr. 1-2/2012, ed. Universul Juridic, București, p. 38-53;
• „Drept internațional privat”, Suport de curs pentru ID, prof. dr. Dan Lupașcu, dr. Monica Popa, 2015, editura Universității “Nicolae Titulescu”, București, ISBN 978-606-751-074-4.