Mihai Poalelungi

Mihai Poalelungi

Este doctor habilitat în drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.