Maria Murgescu

Este ofiţer specialist (formator) la Garda de Coastă - Centrul de Formare Profesională a Personalului Navigant din Constanţa.


01.06.2012–Prezent
Ofiţer specialist (formator) la Garda de Coastă - Centrul de Formare Profesională a Personalului Navigant, Constanţa (România)

- implementarea CCC - modulul „Frontiere Maritime” în tematica lecţiilor;
- participarea în comisii de examen şi în comisiile de atestare a personalului navigant care încadrează sau urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând M.A.I.;
- coordonator al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul centrului;
- desfășurarea orelor de predare-învăţare şi evaluare cu grupele de cursanţi; - participarea la întocmirea curriculei cursurilor organizate.

01.12.2009–01.06.2012
Coordonator tură serviciu la Garda de Coasta - Grupul de Nave Mangalia, Constanţa (România)

- coordonarea şi participarea în mod direct la interceptarea şi reţinerea cetăţenilor străini care încearcă să intre în Romania prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat;
- depistarea autoturismelor care figurează în baza de date ca fiind furate; - descoperirea unor documente false;
- prinderea persoanelor care încearcă să introducă în ţară ţigări de contrabandă şi bunuri fără documente de provenienţă care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală.

04.2016–11.2016
A participat la grupurile de lucru constituite la nivelul Agenției FRONTEX pentru alinierea CCC cu SQF (Cadrul Sectorial al Calificărilor) din cadrul proiectului CCC- Common Core Curriculum, în Varşovia (Polonia).

20.04.2017–13.07.2017
A participat la grupurile de lucru pentru dezvoltarea proiectului FRONTEX de „Formare Suplimentară a personalului Gărzilor de Coastă”, în Varşovia (Polonia).

24.04.2017–26.04.2017
A participat la întâlnirea grupului de experţi constituit la nivelul Agenţiei Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) în scopul elaborării curricum-ului aferent cursului „Drepturile omului în contextul misiunilor circumscrise politicii de securitate şi apărare comună”, în Viena (Austria).

31.05.2017–22.06.2017
Anti-trafficking in human beings, FRONTEX, Ljubljana (Slovenia).

07.12.2015–12.12.2015
Course design using the Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding (SQF), in line with Bologna/Copenhagen principles, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

24.09.2012–28.09.2012
Evaluator de Competenţe Profesionale la S.C. DOTIS TRAINING S.R.L., Ploieşti (România)

06.08.2012–17.08.2012
Formator la Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti (România).

03.2010–07.2011
Master Ştiinţe Penale la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti (România).

2005–2009
Academia de Poliţie „Alexandru I. Cuza”, Facultatea de Drept, Bucureşti (România).