Manuela Sîrbu

Manuela Sîrbu

Este lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București; mediator partener, „Sîrbu, Croitoru & Asociații” Societate Civilă Profesională de Mediatori; avocat, membru al Baroului București.


2010-2011 – Lector universitar, Facultatea de Știinte Sociale și Politice, Universitatea Titu Maiorescu, București;
2009-prezent – Practician în insolvență și asociat partener al societății „Agenția de Insolvență” SPRL;
2008-prezent – Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
2008–prezent – Membru fondator și vicepreședinte al Centrului Avocaților Mediatori, București;
2008-2012– Mediator autorizat și titular al Biroului de Mediator „Manuela Sîirbu”;
2007-prezent – Lector în cadrul Centrului Zonal de Înalte Studii pentru prevenirea Bioterorismului;
2006–prezent – Avocat titular al Cabinetului de avocat „Manuela Sîrbu” (domenii de activitate: drept comercial, civil, arbitraj internațional, achiziții);
2003-2006 - Avocat asociat în cadrul societății de avocatură „Varzaru, Manolescu și Asociații – Societate Civilă de Avocați”;
2005-prezent – Consultant pentru Centrul Zonal de Înalte Studii pentru Prevenirea Bioterorismului, București;
2003–2005 – Consultant juridic în cadrul Grupului de lucru pentru Transfer Tehnologic, Euroscience – Romania.