Claudia Lascateu

Este doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul. Domeniul său de cercetare se axează pe impactul eticii și a cadrului normativ asupra securității naționale. Formarea sa de bază ca jurist și experiența de 10 ani în domeniu fundamentează abordarea academică a temei de cercetare.