Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu

Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu

Este doctorand, Școala Doctorală de Drept, Universitatea din București, și consilier juridic, R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana R.A.


Este doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept a Universității din București. Susținerea publică a tezei sale de doctorat, intitulată „Regimul juridic al faunei sălbatice terestre și acvatice pe plan național și internațional” (lucrare în curs de apariție), a avut loc la 17 decembrie 2021.
Din anul 2019 este consilier juridic în cadrul R.N.P. - Romsilva, Administrația Parcului Natural Comana R.A. A fost, printre altele, consilier juridic al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (2005-2006) și avocat în Baroul București (2007-2019).
Articolele și studiile sale juridice au fost publicate atât în reviste specializate (Revista Universul Juridic, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia, Palatul de Justiție), cât și în reviste nespecializate (Vânătorul și Pescarul Român, Diana, Colecționarul Român). Amintim lucrările „Contribuții la studiul evoluției legislației de protecție a faunei sălbatice acvatice în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la apariția legii asupra pescuitului de la 1896” [Studia UBB Iurisprudentia, №. 1/ 2017, pp. 117-128] și „Contribuții la studiul evoluției legislației de protecție a faunei sălbatice în România” [Studia UBB Iurisprudentia, №. 2/ 2016, pp. 75-82].
Acestora li se adaugă o serie de comunicări științifice, după cum urmează:
- „Contribuții la studiul regimului juridic al sturionilor în România” (15 p.), prezentată în cadrul Conferinței studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept (Sibiu, 3 iunie 2022);
- „Considerații privitoare la reglementarea daunelor cauzate în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic” (coautor), pp. 107-112, în Conferința studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept (Sibiu, 3 iunie 2021), Monica Gheorghe, Sebastian Spinei (coord.), București: Universul Juridic, 2021;
- „Noțiunile de «mediu înconjurător» și «resurse naturale». Elemente de drept comparat”, pp. 56-64, în „Studii și cercetări juridice europene (Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Ediția 10, Timișoara, 2018)”, București: Universul Juridic, 2018;
- „Răspunderea contravențională pentru introducerea de noi specii pe teritoriul României”, pp. 551-557, în „Studii și cercetări juridice europene (Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara, 2017)”, București: Universul Juridic, 2017.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Activitatea sa literară este marcată de obținerea a 11 premii literare și apariția a trei volume de autor: „Icre negre proaspete”, roman, Iaşi: Junimea, 2017 (ISBN 978-973-37-2017-1), tradus în limba bulgară sub titlul „Пресен черен хайвер”, Sofia: Scalino, 2018 (ISBN 978-619-7043-56-3); „Ciumăfaia”, roman, Iaşi: Junimea, 2016 (ISBN 978-973-37-1981-6); „Strigoii lui Şutu”, proză scurtă, Iaşi: Junimea, 2015 (ISBN 978-973-37-1873-4).
Scrierile și fotografiile sale au fost publicate în unele dintre cele mai importante periodice culturale românești, iar prozele scurte i-au fost traduse în limbile bulgară, engleză și italiană.