Ion Drabineac

Este doctorand, Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.