Florentina Ramona Păsărică

Florentina Ramona Păsărică

Este consilier de probațiune.

Educație și formare:
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, licenţiată în ştiinţe juridice, specializarea Drept;
- Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Curs postuniversitar de specializare „Ştiinţe penale – criminologie”;
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, Master Științe Penale.

Articole, publicații:
- Articolul intitulat „Instrumentul de colectare de date şi diagnoză ‒ noua modalitate de evaluare în activitatea de probaţiune”, publicat în Buletin de probaţiune nr. 1/2008;
- Coautor la capitolul „Colectare de date şi diagnoză” din Secţiunea a III-a a volumului „Manual de probaţiune”, coordonat de Valentin Schiaucu şi Rob Canton, apărut în octombrie 2008.