Ianuș Erhan

Ianuș Erhan

Este conf. univ. dr., Departamentul Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și Coordonatorul proiectului „Arhitectura juridică a mecanismelor naționale de ordine și securitate publică”.