Ilie Dumitru

Ilie Dumitru

Este doctor în drept și avocat cordonator în cadrul Societății civile de avocați Dumitru și Asociații, Baroul București.


Studii:
- Doctor în Științe juridice (2014-2017);
- Master în Fiscalitate și politici financiare (2016-2018);
- Master in Drept social european (2013-2015);
- Studii postuniversitare de pedagogie : Academia de Studii Economice -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (2001-2002);
- Studii postuniversitare de Drept româno-francez al afacerilor : Institutul romano-francez de drept al afacerilor "Nicolae Titulescu - Henri Capitant", Université de droit des Affaires Franco-Roumain: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne si Universitatea Bucuresti, în cooperare (2000-2001);
- Licenţa în ştiinţe juridice : Universitatea din Bucureşti (1996).

Lucrări publicate:
Cărţi:
1. DREPT PENAL SOCIAL, (coautor), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016, ISBN 978-606-673-840-8;
2. DETAȘAREA LUCRĂTORILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (autor), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017, ISBN: 978-606-39-0148-5;
3. TOURISM AND TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND LUGGAGE - legal and economic analysis - (autor), LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 2017, ISBN 978-6202065689;
4. POSTED WORKERS and SOCIAL DUMPING: An actual dispute inside the European Union, (autor), LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 2018, ISBN 978-6135782035;
5. NOUTĂȚI LEGISLATIVE, JURISPRUDENȚIALE ȘI DOCTRINARE PRIVIND RAPORTURILE DE MUNCĂ (coautor), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018, ISBN: 978-606-39-0330-4.

Articole/studii:
1. „Water, a geostrategic and geopolitical objective” / „Apa, obiectiv geostrategic şi geopolitic” (bilingv), coautor, Conferinţa internaţională „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, noiembrie 2014;
2. „The criminal offences regulated by special laws include the one stipulated by art. 264 (4) of  Law no. 53/2003 - Labour Code”, în Criminal Law Review, ISSN 2248–0528, Volume V, Issue 1, Ian. - Iun. 2015;
3. „Zilier versus salariat. Studiu comparativ”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2015, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
4. „Munca prin agent de muncă temporară - Analiza cadrului normativ naţional din perspectiva Directivei 2008/104/CE”, în Studii de securitate publică, vol.IV, Editie speciala (iunie2015), ISSN 2284-8592, volumul 2 al Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale, Ediţia a III-a, Bucureşti, 2015;
5. „Despre limitele libertăţii de exprimare”, în Studii de securitate publică, vol.IV, Editie speciala (iunie2015), ISSN 2284-8592, volumul 2 al Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale, Ediţia a III-a, Academia de Politie A.I.Cuza, Bucureşti, 2015;
6. „ From a legal perspective” / „ din perspectivă juridică”, în volumul conferintei „The international conference on social, political and humanistic sciences. Education, research, innovation in the knowledge era”, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, mai 2015;
7. „Perspective legislative în domeniul detaşării lucrătorilor în Uniunea Europeană după Transpunerea Directivei 2014/67/UE.” în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2015, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
8. „Discrimination against workers on grounds of religion and belief – a current issue of the European Union in the context of Muslim refugees’ migration” / „Discriminarea lucrătorilor pe criterii religioase şi de credinţă – problemă actuală a Uniunii Europene, în contextul migraţiei refugiaţilor musulmani” (bilingv), în volumul Conferinţei nediscriminării şi egalităţii de şanse NEDES 2015, Palatul Parlamentului, Bucureşti, 2015, ISSN 2344-6722 şi ISSN 2344-5629;
9. „Internshipul, o formă aparte de muncă. Sau despre nevoia revizuirii legislaţiei române privitoare la angajarea elevilor şi studenţilor”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
10. „European Union between the refugee crisis and the provisions of international law” / „Uniunea Europeana între criza refugiaţilor şi prevederile dreptului internaţional” (bilingv engleză-română), în volumul Conferinţei internaţionale de drept, studii europene şi relaţii internaţionale, Ediţia a III-a, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-27-0607-4;
11. „Exercitarea unei profesii sau practicarea unei meserii în mod nelegal”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
12. „Imigraţia, factor perturbator pentru ordinea juridică a Uniunii Europene”, în volumul Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale, Ediţia a V-a, Academia de Politie A.I.Cuza, Bucureşti, 2016;
13. „Drepturile lucratorilor detasati dintr-un stat membru în alt stat membru al Uniunii Europene”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
14. „The current migration burst and its impact on the dynamics of European integration” (“Puseul migrator actual şi impactul său asupra dinamicii de integrare europeană”), interventie in cadrul mesei rotunde organizate in iunie 2016 la Parlamentul European, avand ca tema “The EU external border management: challenges and contradictions” (“Gestionarea frontierelor externe ale UE: provocări și contradicții”). 15. „International air transport of passengers and luggage from tourist industry perspective and the rights of tourists”, în volumul „Contemporary Challenges in the Business Law” – Contributions to the 6-th International Conference „Perspectives of Business Law in the Third Millennium”, Ed. Adjuris – International Academic Publisher, Bucharest, 2017, ISBN 978-606-94312-0-7 (E-Book);
16. „Consideraţii juridice asupra secretului profesional medical, între obligația de păstrare și obligația de divulgare a lui” în Revista Universul Juridic nr.9/2016, ISSN 2393-3445;
17. „Consideraţii asupra legalităţii concedierii lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2016, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534;
18. „Dificultăți de interpretare și aplicare a Directivei 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite” în Revista Universul Juridic nr.12/2016, ISSN 2393-3445;
19. „Consecințele neprezentării salariatului la examenul medical periodic efectuat de medicul de medicina muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2017, ISSN: 2286-0606 / 1582-7534.