Eduard Boișteanu

Este dr. hab. conf. univ. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.