Anexa la OMAI nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului MAI competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale – modificări (OMAI nr. 106 /2022)

Actul modificat

Actul modificator Preambul Sumar
Anexa la Ordinul ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative

(M. Of. nr. 854 din 9 octombrie 2018)

Ordinul  ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 106/2022 privind modificarea anexei la OMAI nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative

(M. Of. nr. 812 din 18 august 2022)

 

 

În temeiul prevederilor:

– art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne.

– modifică: Anexa la OMAI nr. 106/2018.

 

În M. Of. nr. 812 din 18 august 2022 s-a publicat Ordinul  ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 106/2022 privind modificarea anexei la OMAI nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivei Anexe.

Anexa la Ordinul nr. 106/2018

Vechea reglementare:

ANEXĂ:

Nr. crt. Actul normativ Personalul desemnat Temeiul abilitării
1. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 60 alin. (1)
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare personalul abilitat din cadrul Direcției generale logistice să exercite controlul de stat al calității în construcții pentru obiectivele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne art. 39
3. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 39 alin. (1)
4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 192 alin. (2)
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date art. 64
6. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov;

d) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 141
7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 53 alin. (1)
8. Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 31
9. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 42 alin. (3)
10. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 29 alin. (1)
11. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 131
12. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte;

d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte

art. 48
13. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 78 alin. (3)
14. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române

art. 61 alin. (2)
15. Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 5 alin. (2)
16. Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 61 alin. (3)
17. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 76 lit. d)
18. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 29 alin. (1) lit. d)
19. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 14 alin. (1)
20. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 15
21. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 20 alin. (1)
22. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române

art. 136
23. Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 69
24. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 44
25. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 38 alin. (2)
26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 8 alin. (2) lit. c)
27. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) și b);

b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru contravenția prevăzută de art. 32 alin. (1) lit. a) și b)

art. 32 alin. (2)
28. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), f) și h)

art. 4 alin. (1)
29. Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române

art. 12
30. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 34 alin. (1) lit. d)
31. Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 8 lit. c)
32. Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 11 alin. (4)
33. Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 23 alin. (4)
34. Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 31 lit. e) și art. 42
35. Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov

art. 26

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Anexa la OMAI nr. 106/2018 se modifică și se înlocuiește și va avea următorul conținut:

Nr. crt. Actul normativ Personalul desemnat Temeiul abilitării
1. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 60 alin. (1)
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii de poliție din cadrul Direcției generale logistice abilitați să exercite controlul de stat al calității în construcții pentru obiectivele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne art. 39
3. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 39 alin. (1)
4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 192 alin. (2)
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date art. 64
6. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov;

d) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 141
7. Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 23 alin. (3)
8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 53 alin. (1)
9. Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 31
10. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 42 alin. (3)
11. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 29 alin. (1)
12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 131
13. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte;

d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte

art. 48
14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 78 alin. (3)
15. Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 5 alin. (2)
16. Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 61 alin. (3)
17. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 76 lit. d)
18. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 29 alin. (1) lit. d)
19. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 14 alin. (1)
20. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 15
21. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 20 alin. (1)
22. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române

art. 136
23. Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 69
24. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 44
25. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 38 alin. (2)
26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 8 alin. (2) lit. c)
27. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) și b);

b) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru contravențiile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) și b)

art. 32 alin. (2)
28. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicată a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), f) și h)

art. 4 alin. (1)
29. Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic, cu modificările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române

art. 12
30. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 34 alin. (1) lit. d)
31. Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările ulterioare a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române

art. 8 lit. c)
32. Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române art. 11 alin. (4)
33. Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 23 alin. (4) din norme
34. Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române

art. 31 lit. e) și art. 42 din norme
35. Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;

b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;

c) ofițerii și subofițerii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov

art. 26

 

 

Anexa la OMAI nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului MAI competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale – modificări (OMAI nr. 106 /2022) was last modified: September 8th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.