Abrogarea H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul (H.G. 1.255/2022)

Actul public în Monitorul Oficial

Preambul Sumar
H.G. nr. 1.255/2022 pentru abrogarea H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul

(M. Of. nr. 1031 din 24 octombrie 2022)

 

În temeiul:

– art. 108 din Constituția României,

– art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

 

H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul se abrogă…

 

În M. Of. nr. 1031 din 24 octombrie 2022 s-a publicat H.G. nr. 1.255/2022 pentru abrogarea H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ.

Articol unic

Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 2 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Abrogarea H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (H.G. 1.255/2022) was last modified: November 7th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.