Prof. univ. dr. Grigore Gr. THEODORU

(10.12.1919 – 16.10.2015)

In Memoriam

Născut și crescut în familie de juriști, având tatăl avocat, în perioada 1930 – 1938, prof. univ. dr. Grigore Gr. THEODORU a absolvit, ca șef de promoție, cursurile Liceului Național din Iași, iar în perioada 1938 – 1942 a absolvit cursurile de zi ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Regimul juridic al sindicatelor în România, a constituit tema de cercetare doctorală, cercetare în baza căreia, la data de 30 iunie 1947, a obținut titlul științific de doctor în drept.

Prestigioasa activitate didactică a debutat la data de 1 iunie 1945, prin dobândirea calității de asistent universitar la facultatea de Drept din Iași. Treptele carierei universitare, au fost parcurse succesiv, prin dobândirea titlului academic de conferențiar universitar, la data 15 decembrie 1948, apoi de profesor universitar, la data de 15 septembrie 1967, profesor consultant, la data de 1 iulie 1987, respectiv, profesor emerit la data de 29 octombrie 2009.

Prin cercetarea științifică desfășurată, prof. univ. dr. Gr. Gr. Theodoru a avut o contribuție esențială la evoluția doctrinară a dreptului procesual penal. Lucrările științifice elaborate au contribuit la corecta înțelegere a instituțiilor specifice procedurii penale, la interpretarea și aplicarea unitară în practica judiciară, multe dintre propunerile de lege ferenda fiind preluate în opera de legiferare. Lucările științifice elaborate și publicate, atât în țară cât și în străinătate, constituie repere fundamentale în literatura de specialitate și în practica judiciară. Preocuparea constantă pentru cercetarea științifică, a făcut posibilă publicare și republicarea actualizată a cursurilor de Drept procesual penal (în anii 1959-1961, 2 vol., 706 p; 1968, 2 vol., 607 p.; 1971, 1974, 2 vol., 590 p.; 1979, 1 vol. (în colaborare), 764 p.; 1986-1987, 2 vol. (în colaborare), 764 p.; 1996-1998, 2 vol., 1074 p.). Prin soluțiile cu valoare de principiu, Tratatul de Drept procesual penal, publicat la editura Hamangiu, București, în trei ediții (2007, 2009 și 2013), a fost folosit de către legiuitor în procesul de elaborare a noului Cod de procedură penală. Lucrarea monografică referitoare la Teoria și practica recursului penal, publicată în două ediții, la aceeași editură, realizează o riguroasă analiză a locului și rolului recursului în sistemul căilor de atac în procesul penal. Cele peste 80 de studii publicate în revistele: Analele științifice ale Universității „Al.I.Cuza” Iași, științe juridice, Anuarul Centrului de științe sociale din Iași, Studii și cercetări juridice București, Justiția Nouă, Revista Română de Drept, Revista de Drept penal, toate din București, precum și un număr de 9 studii publicate în străinătate, întregesc opera științifică a prof.univ.dr. Gr.Gr. Theodoru.

Participările la manifestările științifice internaționale au constituit o permanentă preocupare a prof. univ.dr. Gr.Gr.Theodoru. Astfel, a fost raportor și intervevient din partea delegației române la zilele româno-franceze în domeniul juridic, manifestări desfășurate la: Paris – Orléans, noiembrie 1971; București – Iași, noiembrie 1974; Paris – Rennes, octombrie 1983, A participat, în calitate de raportor din partea română la Congresele internaționale organizate de: Asociația Internațională de Drept penal (Budapesta – 1974, Hamburg – 1979); Societatea Internațională de Drept comparat (Budapesta, 1978); Societatea Internațională de Criminologie și Societatea Internațională de apărare socială, (Milano, 1983). Tot astfel, a participat în calitate de raportor și intervenient la Conferințele internaționale de Drept penal: Szeged (1978), Siracuza (1982); Cairo, 1973; Universitatea din Gand, Belgia, 1977.

Concomitent cu activitatea didactică și de cercetare științifică, în calitate de avocat, PROFESORUL a participat și la activitatea de înfăptuire a justiției. În perioada iunie 1945  – 1 iulie 1987, a fost avocat în baroul Iași. În perioada 26 noiembrie 1970 – 1 iulie 1987 a deținut calitatea de președinte al Colegiului de avocați Iași.

În calitate de coordonator de doctorat, profesorul Gr. Gr. Theodoru a îndrumat 50 de doctoranzi, devenite personalități ale vieții juridice și științifice românești.

În semn de recunoaștere a contribuției la știința dreptului procesual penal, prof univ.dr. Gr.Gr.Theodoru a primit numeroase distincții și titluri cu caracter științific: membru corespondent al Academiei de științe sociale și politice (1970-1990); președinte al Societății Științifice de Drept Penal din România (1974-1984); membru titular al Consiliului de conducere al Asociației Internaționale de Drept penal cu sediul la Paris (1974-1984) și membru onorific (1984-2000); premiul Ministerului Învățământului pentru cursul de Drept procesual penal, 2 vol., 1959-1961; premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române pe anul 1973; premiul de excelență pentru Tratat procesual penal, 2007.

Exprimăm convingerea faptului că viața, activitatea didactică și de cercetare științifică desfășurate de către prof. univ.dr. Grigore Gr. THEODORU vor fi reflectate într-o lucrare monografică.

Iași, 25 mai 2016

O VIAȚĂ DEDICATĂ ÎNVĂȚĂMÂNTULUI JURIDIC SUPERIOR ȘI FACULTĂȚII DE DREPT DIN IAȘI was last modified: iunie 7th, 2016 by Tudorel Toader