Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul UNNPR
(M. Of. nr. 853 din 24 noiembrie 2014; cu modif. ult.)
Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017
(M. Of. nr. 1007 din 19 decembrie 2017)

– modifică: art. 22 alin. (1) lit. g)

În M. Of. nr. 1007 din 19 decembrie 2017, a fost publicată Hotărârea UNNPR nr. 2/2017 privind ratificarea Hotărârii Consiliului UNNPR nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul UNNPR, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014.

În continuare, vom prezenta prevederile Hotărârii UNNPR nr. 2/2017.

Potrivit art. 1 din Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017, se ratifică Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul UNPPR, aprobat prin Hotărârea Congresului UNNPR nr. 10/2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017.

Art. 2 din Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017 prevede faptul că respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României.

În art. 3 din Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017 se stabilește faptul că respectiva hotărâre se comunică tuturor Camerelor Notarilor Publici pentru a fi adusă la cunoștința notarilor publici.

Astfel, prin ratificarea Hotărârii Consiliului UNNPR nr. 87/2016, Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017 modifică indirect Statutul UNNPR, modificările fiind prevăzute în anexa din Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017.

În continuare vom reda conținutul anexei la Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017.

Art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul UNNPR (modificat prin Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) lit. g) prevedea:

„(1) Congresul notarilor publici are următoarele atribuții:

g) validează alegerea membrilor Consiliului de disciplină;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I din anexă, se aprobă modificarea art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul UNNPR, aprobat prin Hotărârea Congresului NPR nr. 10/2014 (M. Of. nr. 853 din 24 noiembrie 2014; cu modif. ult), care va avea următorul cuprins:

„g) validează alegerea membrilor Consiliului de disciplină, cu excepția celor aleși între Congrese, care vor fi validați de către Consiliul Uniunii; membrii Consiliului de disciplină aleși între Congrese își vor începe mandatul de la data stabilită prin hotărârea de validare de către Consiliul Uniunii, urmând ca hotărârea de validare să fie ratificată de către Congres;”.

Alte prevederi din anexa la Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017

Art. II din anexă prevede faptul că respectiva hotărâre se comunică tuturor Camerelor Notarilor Publici, precum și Consiliului de disciplină.

Art. III din anexă dispune faptul că respectiva hotărâre se înaintează, spre ratificare, celui de-al XIV-lea Congres al notarilor publici din România, urmând a se publica, împreună cu hotărârea de ratificare, în Monitorul Oficial al României.

Conform art. IV din anexă, compartimentele de specialitate ale UNNPR vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului UNNPR nr. 2/2017.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 2/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.