Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă: republicat (Hotărârea UNPIR nr. 3/2007)

Considerații introductive

În M. Of. nr. 33 din 15.01.2015, s-a republicat Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Hotărârea nr. 3/2007 a fost republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2014 (publicată în M. Of. nr. 804 din 4.11.2014) pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 a fost republicată în M. Of. nr. 678 din 6.10.2010, și a mai fost modificată și completată prin:

– Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 4/2011 (publicată în M. Of. nr. 555 din 4.08.2011) pentru modificarea și completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesionala și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;

– Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2012 (publicată în M.Of. nr. 794 din 26.11.2012) pentru modificarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în Insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;

– Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 1/2013 (publicată în M. Of. nr. 134 din 14.03.2013, rectificată în M. Of. nr. 253 din 7.05.2013) pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în Insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007, așa cum a fost republicată în M. Of. nr. 33 din 15.01.2015 este constituită din trei articole.

La primul articol, se prevede aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, statut prevăzut în anexa nr. 1.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență este structurat pe paisprezece capitole, astfel:

Capitolul I („Dispoziții generale, obiective și atribuțiiˮ): art. 1-6;

Capitolul II („Membrii Uniunii. Drepturile și obligațiile acestoraˮ): art. 7-20;

Capitolul III („Organizarea și conducerea Uniunii”): art. 21-52;

Capitolul IV („Organizarea și conducerea filialelor”): art. 53-62;

Capitolul V („Accesul în profesia de practician în insolvență”): art. 63-76;

Capitolul VI („Pregătirea profesională”): art. 77;

Capitolul VII („Îndrumătorii de stagiu”): art. 78 și 79;

Capitolul VIII („Registrul formelor de organizare. Conținut, înscriereˮ): art. 80 și 81;

Capitolul IX („Înregistrarea în Registrul formelor de organizareˮ): art. 82-84;

Capitolul X („Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Româniaˮ): art. 85-90;

Capitolul XI („Patrimoniul și veniturile Uniuniiˮ): art. 91-96;

Capitolul XII („Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențeiˮ): art. 97-103;

Capitolul XIII („Abateri și sancțiuni”): art. 104-113;

Capitolul XIV („Dispoziții finaleˮ): art. 114.

De asemenea, Statutul cuprinde și opt anexe referitoare la:

– reguli de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar;

– metodologie de atestare a calificării de practician în insolvență și a calității de membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;

– regulament privind procedura disciplinară;

– nivelul taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare;

– nivelul taxelor și cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională;

– acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete;

– Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;

– Formatul Registrului formelor de organizare.

La cel de-al doilea articol, se prevede aprobarea Codului de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, așa cum este prevăzut în anexa nr. 2.

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență

Codul de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență este structurat pe șase capitole, astfel:

Capitolul I („Introducereˮ): art. 1 și 2;

Capitolul II („Principii fundamentaleˮ): art. 3-42;

Capitolul III („Comportamentul profesionalˮ): art. 43-46;

Capitolul IV („Etica exercitării profesieiˮ): art. 47-50;

Capitolul V („Relațiile între membrii Uniuniiˮ): art. 51 și 52;

Capitolul VI („Dispoziții finaleˮ): art. 53 și 54.

La cel de-al treilea articol, se dispune faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență: republicat (Hotărârea UNPIR nr. 3/2007) was last modified: May 18th, 2015 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Căutare

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.