Statutul profesiei de mediator – modificări (Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 55/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Anexa la Hotărârea C.M. nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator

(M. Of. nr. 570 și 570 bis din 30 iulie 2015)

H.G. nr. 55/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea C.M. nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator

(M. Of. nr. 344 din 6 mai 2019)

modifică: art. 79 alin. (2); art. 83 alin. (3)

În M. Of. nr. 344 din 6 mai 2019 s-a publicat Hotărârea Consiliului de Mediere pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Statutului profesiei de mediator, prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 55/2019.

Art. 79 alin. (2) din Statutul profesiei de mediator (modificat prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 55/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 79 alin. (2) se prevedeau următoarele:

„(2) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, începe de la data semnării contractului de mandat cu Consiliul, și încetează în a 90-a zi de la predarea mandatului către următorii membri ai Consiliului;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 79 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza curții de apel începe de la data semnării contractului de mandat cu Consiliul și încetează în cel mult a 180-a zi de la predarea mandatului către următorii membri ai Consiliului sau la data predării mandatului către noul reprezentant ales.”

 Art. 83 alin. (3) din Statutul profesiei de mediator (modificat prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 55/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 83 alin. (3) se prevedeau următoarele:

„(3) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J. se organizează o dată la patru ani, în termen de 30 de zile de la alegerea membrilor Consiliului. Regulamentul și procedura de desfășurare a alegerilor se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J. se organizează o dată la 4 ani, în termen de maximum 180 de zile de la alegerea membrilor Consiliului. Regulamentul și procedura de desfășurare a alegerilor se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul profesiei de mediator – modificări (Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 55/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.