Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 431/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011

(M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. ult.)

Hotărârea nr. 431/2019 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011

(M. Of. 281 din 12 aprilie 2019)

modifică: art. 83 alin. (2);

– introduce: art. 223 alin. (5^1) și art. 223 alin. (5^2);

În M. Of. nr. 281 din 12 aprilie 2019, s-a publicat Hotărârea nr. 431/2019 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011.

Art. 83 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 431/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 83 alin. (2) se prevedeau următoarele:

Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret de membrii Congresului electiv: decani și delegații barourilor la Congres. Pe buletinul de vot sunt înscriși numai membrii Congresului care au calitatea de decan și reprezentanții baroului care au fost aleși de adunările generale ale barourilor să reprezinte baroul în Congresul electiv.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 83, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocaților alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegații care nu candidează, compusă din minimum 5 membri. Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menționează: numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează și baroul din care face parte.”

 

Art. 223 alin. (5^1) și alin. (5^2) din Statutul profesiei de avocat (introduse prin Hotărârea UNBR nr. 431/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 223, după alin. (5), se introduc două noi alineate, alin. (5^1) și alin. (5^2):

„(5^1) Prevederile alin. (5) referitoare la contribuțiile datorate bugetelor ambelor barouri se aplică și avocatului/avocaților care este înscris/sunt înscriși pe tabloul avocaților dintr-un anumit barou, dar își exercită profesia într-o formă de exercitare care își are sediul principal în alt barou decât cel în care acesta/aceștia este înscris/sunt înscriși. În contribuția datorată baroului pe tabloul căruia avocatul/avocații nu este înscris/nu sunt înscriși nu se include contribuția aferentă bugetului U.N.B.R.”

„(5^2) Prin excepție, în situația în care prin actele constitutive ale formei de exercitare a profesiei se prevede că avocatul/avocații în cauză își desfășoară activitatea strict la sediul secundar al acesteia de pe raza baroului în care acesta/aceștia este/sunt membru/membri, acesta/aceștia nu datorează contribuția către bugetul baroului în care forma de exercitare a profesiei are sediul principal.”

Alte prevederi ale Hotărârii nr. 431/2019

Potrivit art. II, Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 431/2019) was last modified: July 8th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.