Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă și Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România – republicare

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Monitorul Oficial Actul republicat
M. Of. nr. 712 din 16 august 2018 Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență
Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

 

În M. Of. nr. 712 din 16 august 2018, s-a republicat Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Respectiva hotărâre a fost republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 (rep. M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017).

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență împreună cu O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rep. M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011; cu modif. ult.) și Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență constituie principalele reguli conform cărora Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență și membrii ei își desfășoară activitatea.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

În statut se prevede faptul că UNPIR este persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite de O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

Respectivul statut conține prevederi cu privire la:

– Membrii Uniunii: drepturile și obligațiile acestora;

– Organizarea și conducerea Uniunii;

– Organizarea și conducerea filialelor;

– Accesul în profesia de practician în insolvență;

– Pregătirea profesională;

– Îndrumătorii de stagiu;

– Registrul formelor de organizare: conținut, înscriere;

– Transformarea formelor de organizare;

– Înregistrarea în Registrul formelor de organizare;

– Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;

– Patrimoniul și veniturile Uniunii;

– Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

– Abateri și sancțiuni.

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

Codul de etică profesională și disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activității profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor în insolvență, astfel încât aceștia să desfășoare o activitate competentă și conform unei etici profesionale și discipline corespunzătoare.

Regăsim în respectivul cod, prevederi referitoare la:

– Principii fundamentale (independența, integritatea morală, respectarea secretului profesional, conflictul de interese, concurența neloială, practica anticoncurențială, respectarea prevederilor legale, competența profesională:

– Comportamentul profesional;

– Etica exercitării profesiei;

– Relațiile între membrii Uniunii.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România – republicare was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.