Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 (rep. M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017) Hotărârea UNPIR nr. 2/2018

(M. Of. nr. 548 din 2 iulie 2018)

introduce: art. 8 alin. (4), art. 7 alin. (11), art. 109 alin. (3) lit. j) și k)

modifică: art. 59 alin. (1)

 

 

În M. Of. nr. 548 din 2 iulie 2018, s-a publicat Hotărârea UNPIR nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 (rep. M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018.

Art. 8 alin. (4) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de liberă asociere, pentru gestionarea în bune condiții a procedurilor de insolvență, fără ca forma de asociere rezultată să fie înscrisă în Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare”.

 

Art. 59 alin. (1) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 alin. (1) prevedea:

„(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri și poate crește până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un președinte, precum și 3 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru președintele și membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din O.U.G”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 59 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri și poate crește până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un președinte, precum și 2 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru președintele și membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din O.U.G.”.

 

Art. 97 alin. (11) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 97, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul conținut:

(11) Pentru opozabilitatea față de terți, secretariatul general va elibera un certificat constatator, scutit de taxe, care va menționa starea juridică a formei de organizare, numele și numărul matricol al lichidatorului”.

 

Art. 109 alin. (3) lit. j) și k) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 109 alin. (3), după litera i) se introduc două noi litere, lit. j) și k), cu următorul conținut:

Taxele, cotizațiile și contribuțiile sunt următoarele:

(…)

j) taxe de participare la manifestări științifice/seminare profesionale organizate în interesul membrilor. Organizarea unor astfel de manifestări se va realiza în limitele impuse de art. 78 alin. (2) din Statut; 

k) taxe din alte activități organizate în interesul membrilor”.

 

Alte prevederi ale Hotărârii UNPIR nr. 2/2018

La art. II din Hotărârea UNPIR nr. 2/2018, se prevede faptul că Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 7 noiembrie 2017, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.