Statutul funcţionarilor publici – modificări (Legea nr. 24/2019)

Denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat Legea nr. 22/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, denumirea „Ministerul Internelor și Reformei Administrative” și se înlocuiește cu denumirea:

„Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

 

Denumirea „Ministerul Afacerilor Interne” – art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat Legea nr. 22/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3), denumirea „Ministerul Internelor și Reformei Administrative” și se înlocuiește cu denumirea:

„Ministerul Afacerilor Interne”.

 

Denumirea „ministrul dezvoltării regionale și administrației publice” – art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat Legea nr. 22/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3), denumirea „ministrul internelor și reformei administrative” și se înlocuiește cu denumirea:

„ministrul dezvoltării regionale și administrației publice”.

Alte dispoziții

Conform art. II, rapoartele de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2017 întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt și rămân valabile șiîși produc efectele juridice potrivit legislației în vigoare la data finalizării acestora. De asemenea, obiectivele individuale stabilite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt și rămân valabile și stau la baza evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2018.

Art. III stabilește faptul că în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a stabili calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar. De asemenea, conform art. IV, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a aceluiași act normativ, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANFP, se aprobă procedura de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a înalților funcționari publici, precum și formatul standard al documentelor necesare evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici.

În cele din urmă, odată cu intrarea în vigoare a legii, următoarele dispoziții se abrogă:

– art. 48-49^1, art. 50 alin. (1)-(2), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 61^1, art. 61^2, art. 62-62^4 și art. 64 din H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici (M. Of. nr. 247 din 12 aprilie 2007; cu modif. ult.);

– art. 86-101 și art. 106-120 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (M. Of. nr. 530 din 14 iulie 2008; cu modif. ult.).

Statutul funcționarilor publici – modificări (Legea nr. 24/2019) was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii