Statutul Casei Naționale de Pensii Publice – modificări (H.G. nr. 44/2018)

Abstract

In February 2018, amendments were brought to several regulations, such as: The Tax
Code, amended by the GEO No. 3/2018 on certain tax and budgetary measures, the
Bylaws of the National House of Public Pensions (CNPP), amended by the GD
No. 44/2018 and the Bylaws of the Romanian Notarial Institute, whose amendments
and additions were sanctioned by the Decision of the Council of the National Union of
Notaries Public No. 7/2018.
Furthermore, several regulations were issued, such as: The GEO No. 2/2018 for the
postponement of certain deadlines provided for under Law No. 227/2015 on the Tax Code,
the GD No. 29/2018 for establishing the criteria substantiating the increase provided for
under Article 17 paragraphs (1) and (2) of the Framework Law No. 153/2017 on the
remuneration of staff paid from public funds, the GD No. 33/2018 regarding the
establishment of offenses subject to the Prevention Law no. 270/2017, as well as the draft of
the remedial measures plan and the Order of the Ministry of Public Finance (OMFP)
No. 1243/2018 of 5 February 2018 on supplementing certain accounting regulations.

 

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul CNPP
(M. Of. nr. 159 din 9 martie 2012; cu modif. ult.) H.G. nr. 44/2018
(M. Of. nr. 138 din 13 februarie 2018) – modifică: art. 8 alin. (2), anexa nr. 1

În M. Of. nr. 138 din 13 februarie 2018, a fost publicată H.G. nr. 44/2018 pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), aprobat prin H.G. nr. 118/2012 (M. Of. nr. 159 din 9 martie 2012; cu modif. ult.).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Statutului CNPP prin H.G. nr. 44/2018.

Art. I din H.G. nr. 44/2018 prevede că Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin H.G. nr. 118/2012, se modifică după cum urmează:

Art. 8 alin. (2) din Statutului CNPP (modificat prin H.G. nr. 44/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (2) prevedea:

„(2) CNPP funcționează cu un număr maxim de 3.476 de posturi, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 130 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Pentru aparatul central și casele teritoriale de pensii, numărul maxim de posturi se va stabili prin ordin al președintelui CNPP”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) CNPP funcționează cu un număr de 3.480 de posturi, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, din care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Pentru aparatul central și casele teritoriale de pensii numărul maxim de posturi se va stabili prin ordin al președintelui CNPP”.

Art. 8 alin. (2) din Statutului CNPP (modificat prin H.G. nr. 44/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1 avea următorul cuprins:

Structura organizatorică a Casei Naționale de Pensii Publice

Nr. maxim de posturi: 3.476 (inclusiv președintele), din care 123 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la H.G. nr. 44/2018.

Redăm mai jos cuprinsul anexei la H.G. nr. 44/2018.

Structura organizatorică

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Nr. maxim de posturi: 3480

Alte prevederi din H.G. nr. 44/2018

Art. II din H.G. nr. 44/2018 stabilește că încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția/compartimentul care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal/funcții.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul Casei Naționale de Pensii Publice – modificări (H.G. nr. 44/2018) was last modified: aprilie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.