Rolul Forest Europe în gestionarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor în regiunea europeană

G. A 7-a Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Madrid, 2015).

Lucrările acestei conferințe au abordat[90] următoarele subiecte:

– economia verde și aspectele sociale ale gestionării durabile a pădurilor;

– protecția pădurilor într-un mediu în schimbare;

– viitoarea direcție a Forest Europe.

Au fost adoptate două rezoluții, respectiv:

– Rezoluția M1 „Sectorul forestier în centrul economiei verde”[91];

– Rezoluția M2 „Protecția pădurilor într-un mediu în schimbare”[92].

4. Programe de lucru implementate în cadrul Forest Europe

În cadrul procesului Forest Europe au fost dezvoltate programe de lucru care, în principal, au vizat punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul conferințelor ministeriale.

Până în prezent au fost implementate șase astfel de programe de lucru, după cum urmează[93]:

– Programul de lucru 1997-2000;

– Programul de lucru 1999-2003;

– Programul de lucru 2003-2007;

– Programul de lucru 2008-2010;

– Programul de lucru 2011-2015;

– Programul de lucru 2016-2020.

A. Programul de lucru 1997-2000, privind conservarea și ameliorarea diversității biologice și peisagistice în ecosistemele forestiere

Programul este structurat pe patru obiective, care se bazează pe Rezoluția Helsinki H2 „Orientări generale pentru conservarea biodiversității pădurilor europene” și obiectivele specificate în Tema de acțiune 9 „Ecosistemele forestiere” din Strategia pan-europeană privind diversitatea biologică și peisagistică.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, opt acțiuni au fost considerate mai importante și urgente[94].

Cu toate că unele inițiative și proiecte existente se pot încadra în cadrul programului, pentru majoritatea acțiunilor propuse, se precizează[95] că vor fi pregătite termeni de referință mai detaliați și identificați eventualii actori.

B. Programul de lucru 1999-2003, privind monitorizarea celei de a 3-a Conferințe ministeriale privind protecția pădurilor în Europa

Acest program a avut rolul de a pune în aplicare angajamentele luate de miniștri și de a progresa în direcția obiectivelor pe termen lung ale gestionării durabile a pădurilor și dezvoltării durabile a societății, prin abordarea problemelor pan-europene comune prezente și a provocărilor viitoare[96].

Programul este (în general) structurat în funcție de cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile și ale gestionării durabile a pădurilor (ecologice, economice și socio-culturale), pentru a face vizibil contribuția activității Forest Europe la aceste obiective generale[97].

C. Programul de lucru 2003-2007, privind monitorizarea celei de a 4-a Conferințe ministeriale privind protecția pădurilor în Europa

Prin acest program, sunt puse în legătură cu conceptul de management durabil al pădurilor, toate rezoluțiile Forest Europe (în special, Declarația de la Viena și Rezoluțiile de la Viena), indicând principalele probleme pan-europene inerente fiecărei rezoluții[98].

În plus, programul oferă o imagine de ansamblu asupra activităților viitoare în ceea ce privește rezoluțiile adoptate la conferințele anterioare[9[99].

D. Programul de lucru 2008-2010, privind monitorizarea celei de a 5-a Conferințe ministeriale privind protecția pădurilor în Europa

Programul a fost elaborat pentru a transpune angajamentele ministeriale în acțiuni la nivel pan-european și a progresa în direcția realizării obiectivelor pe termen lung ale gestionării durabile a pădurilor[100].

Programul este structurat în două părți, după cum urmează[101]:

– prima, consacrată analizei implementării angajamentelor asumate la Varșovia (capitolul IV);

– a doua, în care sunt prezentate direcțiile strategice ale Forest Europe (capitolul V).

E. Programul de lucru 2011-2016, privind monitorizarea celei de a 6-a Conferințe ministeriale privind protecția pădurilor în Europa

Acest program a fost elaborat[102] cu scopul de a pune în aplicare deciziile ministeriale de la Oslo.

În principal, acest program[103]:

– a fost dezvoltat pentru a promova realizarea cu succes a viziunii comune privind pădurile din Europa și a obiectivelor aferente și a obiectivelor pentru 2020 pentru pădurile europene, precum și pentru a sprijini negocierile unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic privind pădurile în Europa, conform mandatului;

– abordează acțiunile europene comune prioritare identificate la punctul 24 din Decizia ministerială de la Oslo: Pădurile europene 2020.

F. Programul de lucru 2016-2020, privind monitorizarea celei de a 7-a Conferințe ministeriale privind protecția pădurilor în Europa

Și acest program a fost elaborat[104] cu scopul de a transpune angajamentele ministeriale de la Madrid în acțiuni la nivel pan-european, având ca obiectiv principal promovarea gestionării durabile a pădurilor în țările semnatare care să reflecte ultimele evoluții, cunoștințe, inovații privind problemele emergente și să dezvolte strategii comune în acest scop.

Ca structură, programul cuprinde trei părți, respectiv[105]:

– acțiuni, aranjamente și responsabilități pan-europene (capitolul 4);

– revizuirea procesului Forest Europe (capitolul 5);

– acțiunea referitoare la Decizia ministerială de la Madrid adoptată la Conferința ministerială extraordinară (capitolul 6).

5. Concluzii

Printre structurile și mecanismele europene de cooperare, cu relevanță în sectorul forestier, se remarcă Conferința Ministerială pentru protecția pădurilor în Europa (Forest Europe).

Forest Europe este un proces politic voluntar, la nivel înalt, care dezvoltă strategii comune pentru 47 de semnatari (Uniunea Europeană și 46 de țări europene), cu privire la protecția și gestionarea durabilă a pădurilor în regiunea europeană.

Activitățile și acțiunile întreprinse în cadrul acestui proces politic privesc, în principal, arii tematice esențiale, nu doar pentru sectorul forestier, respectiv:

– dezvoltarea și actualizarea politicilor și instrumentelor pentru gestionarea durabilă a pădurilor;

– monitorizarea, evaluarea și punerea în aplicare a angajamentelor privind pădurile;

– promovarea educației și cercetării în sectorul forestier;

– sensibilizarea față de problemele specifice pădurilor și valoarea serviciilor ecosistemice forestiere.

Angajamentele și rezoluțiile ministeriale ale Forest Europe, cu toate că (așa cum am evidențiat) nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic – servind ca un cadru pentru punerea în aplicare a gestionării durabile a pădurilor în țările europene (adaptate la circumstanțele naționale, dar realizate în mod coerent cu restul regiunii), precum și consolidarea cooperării internaționale – prin acceptarea acestor angajamente, în mod voluntar, semnatarii recunosc importanța lor și își demonstrează dorința și interesul în a realiza o protecție și gestionare durabilă a pădurilor.


[90] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), op. cit.

[91] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Madrid Ministerial Resolution 1 Forest Sector in the center of green economy, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wpcontent/uploads/2016/11/I.-ELM_7MC_2_2015_MadridResolution1_GreenEconomy_adopted.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[92] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Madrid Ministerial Resolution 2 Protection of forest in a changing environment, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/II.-ELM_7MC_2_2015_MadridResolution2_Protection_adopted.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[93] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Work Programme, disponibil on-line la http://foresteurope.org/publications/#1483449469672-f4dfb43a-6ead; consultat la 9 ianuarie 2018.

[94] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Work-Programme on the Conservation and Enhancement of Biological and Landscape Diversity in Forest Ecosystems 1997-2000, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Biodiversity_Work_Programme_1997_2000.pdf; consultat la 9 ianuarie 2018.

[95] Forest Europe, Work-Programme on the Conservation and Enhancement of Biological and Landscape Diversity in Forest Ecosystems 1997-2000, op. cit., p. 2.

[96] Forest Europe, Work Programme on the Follow-up of the Third Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe, p. II, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/MCPFE_Work_Programme_1999_2003.pdf; consultat la 9 ianuarie 2018.

[97] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Work Programme on the Follow-up of the Third Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe, op. cit.

[98] Forest Europe, MCPFE Work Programme – Pan-European Follow-up of the Fourth Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe, p. 7, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/MCPFE_Work_Programme_2003_2007_3.pdf; consultat la 9 ianuarie 2018.

[99] Pentru mai multe informații: Forest Europe, MCPFE Work Programme – Pan-European Follow-up of the Fourth Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe, op. cit.

[100] Forest Europe, MCPFE Work Programme – Pan-European Follow-up of the 5th Ministerial Conference, p. 3, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/ELM_2008_Oslo_Work_Programme.pdf; consultat la 9 ianuarie 2018.

[101] Pentru mai multe informații: Forest Europe, MCPFE Work Programme – Pan-European Follow-up of the 5th Ministerial Conference, op. cit.

[102] Forest Europe, Updated Forest Europe Work Programme – Pan-European Follow-up of the FOREST EUROPE Ministerial Conference, Oslo June 2011, p. 1, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Updated-FOREST-EUROPE-PoW-2013-1.pdf; consultat la 9 ianuarie 2018.

[103] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Updated Forest Europe Work Programme – Pan-European Follow-up of the FOREST EUROPE Ministerial Conference, Oslo June 2011, op. cit.

[104] Forest Europe, FOREST EUROPE Work Programme – Pan-European Follow-up of the 7th FOREST EUROPE Ministerial Conference and Extraordinary Ministerial Conference, Madrid, October 2015, p. 1, disponibil on-line la http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/FE-Work-Programme-2016-2020-updated-links.pdf; consultat la 9 ianuarie 2018.

[105] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Forest Europe Work Programme – Pan-European Follow-up of the 7th FOREST EUROPE Ministerial Conference and Extraordinary Ministerial Conference, Madrid, October 2015, op. cit.

Rolul Forest Europe în gestionarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor în regiunea europeană was last modified: septembrie 18th, 2018 by Ștefania-Diana Ioniță-Burda

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii