Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară – aprobat (OANCPI nr. 1/2020)

În M. Of. nr. 56 din data de 28 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

Astfel, potrivit art. 1, acest Regulament este aprobat și este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

După analiza atentă a art. 2 observăm faptul că, odată cu aprobarea Regulamentului, o serie de acte normative se abrogă, dintre care amintim:

– Ordinul directorului general al ANCPI nr. 979/2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară;

– Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1.427/2017 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară;

– Ordinul directorului general al ANCPI nr. 357/2018 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială;

– Ordinul directorului general al ANCPI nr. 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru;

Potrivit art. 3, prezentul ordin este aplicabil tuturor lucrărilor sistematice de cadastru inițiate după data intrării sale în vigoare, în timp ce lucrările sistematice de cadastru contractate înainte de data intrării în vigoare a acestuia sunt supuse dispozițiilor în vigoare la data la care acestea au fost contractate.

Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară – aprobat (OANCPI nr. 1/2020) was last modified: februarie 13th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.