Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare a grefierilor – modificări (Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Hotărârea Plenului CSM nr. 181/2007

(M. Of. nr. 251 din 16 aprilie 2007; cu modif. ult.)

Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018

(M. Of. nr. 693 din 8 august 2018)

introduce: art. 10^1, art. 29^1, art. 41;

modifică: art. 3 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (4), art. 25 alin. (3), art. 30, art. 32 alin. (4), art. 39.

În M. Of. nr. 693 din 8 august 2018, s-a publicat Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 181/2007 (M. Of. nr. 251 din 16 aprilie 2007; cu modif. ult.).

 

Art. 3 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea:

„(2) Promovarea în funcții de execuție la instanțe sau parchete superioare se face numai prin concurs organizat la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, curților de apel și parchetelor de pe lângă curțile de apel”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Promovarea în funcții de execuție la instanțe sau parchete superioare se face numai prin concurs organizat la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, curților de apel și parchetelor de pe lângă curțile de apel”.

 

Art. 10^1 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul conținut:

„(1) Dispozițiile art. 8^1-10 se aplică în mod corespunzător și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare. 

(2) Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare economice sau studii superioare juridice. 

(3) Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare juridice, studii superioare de administrație publică sau filologice. 

(4) Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare juridice, studii superioare de administrație publică sau studii de licență în arhivistică”.

 

Art. 23 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 stabilea:

„Dispozițiile art. 21 și 22 privind stabilirea și anunțarea datei examenului și a termenului de depunere a cererilor se aplică în mod corespunzător și în cazul organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare, precum și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției Naționale Anticorupție”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

„Dispozițiile art. 21 și 22 privind stabilirea și anunțarea datei examenului și a termenului de depunere a cererilor se aplică în mod corespunzător și în cazul organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare, precum și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”.

 

Art. 24 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (4) stabilea:

„(4) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției Naționale Anticorupție tematica se stabilește de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul, la propunerea reprezentanților compartimentului informatic din cadrul acestora”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism tematica se stabilește de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul, la propunerea reprezentanților compartimentului informatic din cadrul acestora”.

 

Art. 25 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (3) prevedea:

„(3) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției Naționale Anticorupție, desemnarea grefierului informatician, membru al comisiei de examen, se face fără avizul prevăzut la alin. (2)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, desemnarea grefierului informatician, membru al comisiei de examen, se face fără avizul prevăzut la alin. (2)”.

 

Art. 29^1 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu următorul conținut:

 „Dispozițiile art. 21-29 se aplică în mod corespunzător și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare”.

 

Art. 30 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 stabilea:

„Data organizării concursului de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și la celelalte instanțe sau parchete superioare, precum și tematica concursului stabilită potrivit art. 24 alin. (2)-(4) se comunică de către curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea instanțelor și parchetelor din circumscripția lor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru concurs”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 se modifică și va avea următorul conținut:

 „Data organizării concursului de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și la celelalte instanțe sau parchete superioare, precum și tematica concursului stabilită potrivit art. 24 alin. (2)-(4) se comunică de către curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea instanțelor și parchetelor din circumscripția lor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru concurs”.

 

Art. 32 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (4) stabilea

„(4) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Direcției Naționale Anticorupție desemnarea grefierilor informaticieni sau a specialiștilor, membri ai comisiei de concurs se face fără avizul prevăzut la alin. (2)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție sau Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, desemnarea grefierilor informaticieni sau a specialiștilor, membri ai comisiei de concurs, se face fără avizul prevăzut la alin. (2)”.

 

Art. 39 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 stabilea

„Candidații declarați admiși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și la concursul de promovare la instanțe ori parchete superioare sunt numiți, în condițiile legii, prin decizie a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, a președintelui curții de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 se modifică și va avea următorul conținut:

„Candidații declarați admiși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și la concursul de promovare la instanțe ori parchete superioare sunt numiți, în condițiile legii, prin decizie a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a președintelui curții de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel”. 

 

Art. 41 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 40 se introduce un nou articol, art. 41, cu următorul conținut:

„Dispozițiile art. 39 și 40 se aplică în mod corespunzător și în cazul candidaților declarați admiși la examenul de promovare din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare a grefierilor – modificări (Hotărârea Plenului CSM nr. 820/2018) was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.