Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri – modificări (Hotărârea CSM nr. 1478/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul de organizare și funcționare al SNG
(M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2007; cu modif. ult.)
Hotărârea CSM nr. 1478/2017
(M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2018)
– modifică: art. 46 alin. (1)

În M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2018, a fost publicată Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (Hotărârea CSM) nr. 1478/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 183/2007 (M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2007; cu modif. ult.).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare al SNG prin Hotărârea CSM nr. 1478/2017.

Art. I din Hotărârea CSM nr. 1478/2017 prevede faptul că Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 183/2007 se modifică după cum urmează:

Art. 46 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al SNG (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1478/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 alin. (1) prevedea:

„(1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează la sediul Școlii sau la sediile instanțelor și parchetelor, la centrele de formare din țară aflate în subordinea Ministerului Justiției, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii sau a altor instituții publice, precum și la centrele de formare ale regiilor autonome sau ale societăților cu capital integral de stat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 46, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează la sediul Școlii sau la sediile instanțelor și parchetelor, la centrele de formare din țară aflate în subordinea Ministerului Justiției, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii sau a altor instituții publice, precum și în alte spații corespunzătoare, în condițiile legii”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri – modificări (Hotărârea CSM nr. 1478/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.