Regulamentul de aplicare a Codului rutier – modificări (H.G. nr. 182/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 876 din 26 octombrie 2006)

H.G. nr. 182/2020

(M. Of. nr. 222 din 19 martie 2020)

modifică: art. 2 pct. 9; art. 180 alin. (1); art. 181. alin. (1); art. 191 alin. (1); art. 208; art. 209 alin. (1); art. 212 alin. (1); art. 220 alin. (1);

se abrogă:art. 212 alin. (2); art. 214; art. 219 alin. (3); art. 221

se introduce: art. 2201

 

 

În M. Of. nr. 222 din 19 martie 2020 s-a publicat H.G. nr. 182/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului de aplicare a Codului rutier (O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice).

 

Art. 2 pct. 9 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 pct. 9 prevedea următoarele aspecte:

„9. șeful serviciului poliției rutiere – ofițerul de poliție rutieră care îndeplinește atribuțiile funcției de șef al serviciului poliției rutiere din structura unui inspectorat județean de poliție sau al Brigăzii de Poliție Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 pct. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

9. șeful serviciului poliției rutiere – ofițerul de poliție rutieră care îndeplinește atribuțiile funcției de șef al serviciului poliției rutiere din structura unui inspectorat județean de poliție, al Brigăzii Rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al Brigăzii Autostrăzi, respectiv al Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale, ambele din subordinea nemijlocită a Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Art. 180 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 180 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; numărul punctelor-amendă aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitării de catre persoana fizica, în termen de cel mult doua zile lucratoare, a jumatate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contravenționala complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, semnătura agentului constatator și unitatea de poliție la care se depune plângerea.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 180 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; numărul punctelor-amendă aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contravențională complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, instanța la care se depune plângerea și semnătura agentului constatator.

 

Art. 181 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 181 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) În situatia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, polițistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor și stabilirea identității conducătorului de vehicul.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 181 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În situația în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau al unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, polițistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenției după prelucrarea înregistrărilor și stabilirea identității conducătorului de vehicul.

 

Art. 191 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 191 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) În situația în care contravenientul a savârșit fapta pe raza de competență a altui județ decât cel care îl are în evidență, permisul de conducere se pastrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția, până când șeful serviciului hotărăște asupra sancțiunii contravenționale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reținerii, după care îl trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidență.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 191 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În situația în care contravenientul a săvârșit fapta pe raza de competență a altui județ decât cel care îl are în evidență, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după care se trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidență.

 

Art. 208 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 208 prevedea următoarele aspecte:

Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obțină, personal, la sediul poliției rutiere din județul care îl are în evidență, informații cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 208 se modifică și va avea următorul conținut:

Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obțină, personal, la sediul serviciului poliției rutiere din județul care îl are în evidență, informații cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

 

Art. 209 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 209 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) La cumulul a cel puțin 15 puncte de penalizare, serviciul poliției rutiere din județul care are în evidență conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidență a ultimelor puncte de penalizare, sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce, precum și obligația de a se prezenta la sediul poliției rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 209 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) La cumulul a cel puțin 15 puncte de penalizare, serviciul poliției rutiere din județul care are în evidență conducătorul de autovehicul îi comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții, hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precum și obligația de a se prezenta la sediul serviciului, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

 

Art. 212 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 212 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străina, reținut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovada înlocuitoare cu drept de circulație, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se trimit poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sancțiunii contravenționale complementare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 212 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Art. 220 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 182/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 220 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străina, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 220 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

 

Art. 2201 din Regulament (introdus prin H.G. nr. 182/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 220 se introduce un nou articol, art. 2201, cu următorul conținut:

(1) Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se analizează de către șeful serviciului poliției rutiere la nivelul căruia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere.

(2) În situația în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către șeful acesteia.

(3) Cererea se depune, după caz, până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.
(4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv.
DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul de aplicare a Codului rutier – modificări (H.G. nr. 182/2020) was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.