Regulamentul CSM privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex – modificări (Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018)

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 185/2007

(M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2007; cu modif. ult.)

Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018

(M. Of. nr. 693 din 8 august 2018)

modifică: art. 2, art. 8 alin. (3)

 

 

În M. Of. nr. 693 din 8 august 2018, s-a publicat Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018 pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 185/2007 (M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2007; cu modif. ult.)

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018.

 

Art. 2 din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea:

„La concurs poate participa persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1. are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

2. nu are antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

3. cunoaște limba română;

4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

5. are studii medii (bacalaureat).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) La concurs poate participa persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1. are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; 

2. nu are antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

3. cunoaște limba română;

4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

5. are studii medii (bacalaureat) sau studii superioare, după caz.

(2) Pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri arhivari și grefieri registratori, pentru îndeplinirea condiției de absolvire a studiilor superioare, prevăzută la alin. (1) pct. 5, este necesară absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administrație publică sau studii de licență în arhivistică”.

 

Art. 8 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) prevedea:

„(3) La cererea de înscriere la concurs pentru postul de șofer se va anexa și o copie a permisului de conducere, categoriile B, BE, C, CE, după caz”.

Noua reglementare  

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3)se modifică și va avea următorul conținut:

(3) La cererea de înscriere la concurs pentru postul de șofer se vor anexa o copie a permisului de conducere, categoriile B, BE, C, CE, după caz, precum și datele referitoare la candidat cuprinse în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicate candidatului, la cererea acestuia, de către autoritatea competentă”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Regulamentul CSM privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex – modificări (Hotărârea Plenului CSM nr. 819/2018) was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.