Regulamentele privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în mall-uri, săli de pariuri sportive și în locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc (OMS și OMEEMA nr. 1088/1910/2020)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
OMS și OMEEMA nr. 1088/1910/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

 

(M. Of. nr. 514 din 16 iunie 2020)

 

 Se aprobă regulamentele privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

În M. Of. nr. 514 din 16 iunie 2020 s-a publicat OMS și OMEEMA nr. 1088/1910/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile respectivului ordin comun.

Art. 1

„Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 3

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 4

„Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”.

Art. 5

„Operatorii economici care desfășoară activități în cadrul centrelor comerciale de tip mall, în sălile de pariuri sportive, precum și în locațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. 6

„Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin”.

Art. 7

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin comun, cuprinde Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall.

Astfel, în continuare, vă expunem cele mai importante dispoziții din regulament.

„A. Precauțiuni universal valabile și răspunderea individuală:

– portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, atât în spațiile comune din interiorul centrului comercial, precum și în interiorul magazinelor;

– izolarea angajaților la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie sugestivă de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

– izolarea angajaților la domiciliu în cazul în care prezintă contact cu un caz confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile în vigoare;

– clienților care prezintă simptome clinice sugestive infecțiilor respiratorii li se recomandă să evite deplasarea la centrul comercial;

– igiena frecventă a mâinilor (dezinfecție cu dezinfectanți avizați/autorizați/spălare cu apă și săpun), evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate (…)”.

Anexa nr. 2 cuprinde Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate.

De asemenea, vă prezentăm cele mai importante reglementări din prezentul regulament.

„(…) 2. Măsuri care privesc siguranța clienților:

– permiterea accesului clienților în locație numai după efectuarea de către angajați a procedurilor zilnice de curățenie și dezinfecție sanitară;

– limitarea numărului maxim de clienți admiși simultan în sălile de pariuri astfel încât să se asigure o distanță de minimum 2 m între aceștia. Numărul maxim de clienți admiși simultan în locație va fi afișat la intrarea în locația specializată și va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive în funcție de mărimea și configurația sălii;

– acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată, în vederea dezinfecției;

– asigurarea, la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant de mâini avizat/autorizat;

– afișarea la loc vizibil a marcajelor indicatoare sau a mesajelor de avertizare cu privire la distanța minimă admisă de minimum 1,5 m;

– afișarea la loc vizibil a mesajelor referitoare la igiena mâinilor și eticheta respiratorie (de exemplu, zona mijloacelor de joc exploatate în mod direct, zone de acces, toalete);

– informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară, realizată după cum urmează:

a) afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii/vizierei de protecție);

b) afișarea în locația de joc a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil;

c) afișarea unui poster de informare cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de protecție sanitară în proximitatea locațiilor de jocuri de noroc;

– limitarea numărului de persoane prezente simultan în spațiile destinate fumatului, în funcție de spațiul disponibil (marcaje pe sol, amplasarea unui număr mai mare de scrumiere), cu respectarea distanțării minime de 1,5 m (…)”.

În cadrul Anexei nr. 3 se regăsește Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc.

Redăm, în continuare, cele mai importante dispoziții din respectivul regulament.

„ (…) Gestionarea cazurilor de COVID-19:

– În cazul în care simptomatologia apare la locul de muncă, persoana care prezintă simptome va fi izolată imediat. Situația va fi gestionată de către managerul/responsabilul de locație.

– Dacă persoana prezintă următoarele simptome: temperatură mai mare de 37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată, se va anunța 112 și direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în vederea efectuării investigației epidemiologice (…)”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentele privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în mall-uri, săli de pariuri sportive și în locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc (OMS și OMEEMA nr. 1088/1910/2020) was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.