Prorogarea unor termene prevăzute în Codul fiscal (O.U.G. nr. 2/2018)

Abstract

In February 2018, amendments were brought to several regulations, such as: The Tax
Code, amended by the GEO No. 3/2018 on certain tax and budgetary measures, the
Bylaws of the National House of Public Pensions (CNPP), amended by the GD
No. 44/2018 and the Bylaws of the Romanian Notarial Institute, whose amendments
and additions were sanctioned by the Decision of the Council of the National Union of
Notaries Public No. 7/2018.
Furthermore, several regulations were issued, such as: The GEO No. 2/2018 for the
postponement of certain deadlines provided for under Law No. 227/2015 on the Tax Code,
the GD No. 29/2018 for establishing the criteria substantiating the increase provided for
under Article 17 paragraphs (1) and (2) of the Framework Law No. 153/2017 on the
remuneration of staff paid from public funds, the GD No. 33/2018 regarding the
establishment of offenses subject to the Prevention Law no. 270/2017, as well as the draft of
the remedial measures plan and the Order of the Ministry of Public Finance (OMFP)
No. 1243/2018 of 5 February 2018 on supplementing certain accounting regulations.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 2/2018
(M. Of. nr. 95 din 31 ianuarie 2018) Termenele prevăzute la art. 148 alin. (3), precum și la art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se prorogă până la 15 aprilie 2018.

În M. Of. nr. 95 din 31 ianuarie 2018, a fost publicată O.U.G. nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

Art. unic din O.U.G. nr. 2/2018

Potrivit articolului unic din respectiva ordonanță de urgență, pentru anul 2018, termenele prevăzute la art. 148 alin. (3), precum și la art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.), se prorogă până la 15 aprilie 2018.

[Codul fiscal

„Art. 148
(…)
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata contribuției, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale, declarația privind venitul asupra căruia datorează contribuția, ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2).

„Art. 170
(…)
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, declarația cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).]

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Prorogarea unor termene prevăzute în Codul fiscal (O.U.G. nr. 2/2018) was last modified: aprilie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.