Procedura privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris pentru executarea lucrărilor în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – aprobare (OMC nr. 3037/2020)

Actul normativ

Sumar

Ordinul Ministrului Culturii (OMC) nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(M. Of. nr. 684 din 31 iulie 2020)

Se aprobă procedura privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

În M. Of. nr. 684 din 31 iulie 2020 s-a publicat OMC nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă procedura privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții ale procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

Structura
 

– Anexa nr. 1 („Notificare prealabilă conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”);

– Anexa nr. 2 („Acord scris”);

– Anexa nr. 3 („Comunicare”).

 

Prezentare generală
 

Potrivit art. 1 alin. (2), în cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și în baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări. Astfel, acordul scris prevăse emite în maxim 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii analizează notificarea prealabilă și documentația depusă și decide, după caz, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991:

– emiterea acordului scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va cuprinde condițiile și termenele de executare a lucrărilor, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. dosarul este complet;

2. lucrările ce urmează a fi executate se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991;

3. lucrările ce urmează a fi executate nu sunt în măsură să modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor;

– comunicarea către beneficiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, a faptului că nu poate fi emis acordul scris, atunci când nu sunt întrunite condițiile de la lit. a), sau a faptului că lucrările nu se pot realiza fără autorizație de construcție, după caz.

În ceea ce privește acordul scris, sau, după caz, comunicarea va fi emisă în trei exemplare originale, după cum urmează:

– un exemplar va fi comunicat beneficiarului;

– un exemplar va fi comunicat primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției;

– un exemplar în vederea arhivării de către serviciul public deconcentrat.

În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita completarea documentației cu documente elaborate de către specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii, cu stabilirea unui termen scurt de completare, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Procedura privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris pentru executarea lucrărilor în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – aprobare (OMC nr. 3037/2020) was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.